خانه » آرشیو برچسب: تجزیه افغانستان، خراسان، تجزیه، تاجیک، پشتون، هزاره

آرشیو برچسب: تجزیه افغانستان، خراسان، تجزیه، تاجیک، پشتون، هزاره

آخرین قطعه‌ای پازل ساختار فاشیسم افغانی

عبدالمجید خان زابلى آخرین قطعه‌اى پازل ساختار فاشیسم افغانى (پشتونیسم) را تکمیل نمود. واحد پول یکى از نماد‌هاى ملى و ...

ادامه مطلب »

تجزیه بهترین گزینه برای صلح و ثبات

بعد از فروپاشی نظام طالبان، و حضور گسترده جامعه بین المللی در افغانستان و حمایت آنها از دولت نوپای افغانستان، ...

ادامه مطلب »

تجزیه بهترین گزینه برای صلح و ثبات

بعد از فروپاشی نظام طالبان، و حضور گسترده جامعه بین المللی در افغانستان و حمایت آنها از دولت نوپای افغانستان، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com