خانه » نظرات فیسبوکی

نظرات فیسبوکی

۳ سپتمبر: چند نظر برگزیده از “فیس بوک”

نگاهی داریم به نظرات انتخابی از “فیس بوک” مربوط به افغانستان در مورد داغترین موضوع  سیاسی روز – ورود کاندیدان متعرض ...

ادامه مطلب »

۲۴ اگست: چند نظر برگزیده از “فیس بوک”

نگاهی داریم به نظرات انتخابی از “فیس بوک” مربوط به افغانستان در مورد داغترین موضوع  سیاسی روز – تصمیم نهایی کمیسیون ...

ادامه مطلب »

۲۳ اگست: چند نظر برگزیده از “فیس بوک”

نگاهی داریم به نظرات انتخابی از “فیس بوک” مربوط به افغانستان در مورد داغترین موضوع  سیاسی روز در افغانستان و ...

ادامه مطلب »

۲۱ اگست: چند نظر برگزیده از “فیس بوک”

نگاهی داریم به نظرات انتخابی از “فیس بوک” در مورد داغترین موضوع  سیاسی روز در افغانستان – اعلام کمیسیون انتخابات ...

ادامه مطلب »

۲۰ اگست: چند نظر برگزیده از “فیس بوک”

نگاهی داریم به نظرات انتخابی از “فیس بوک” در مورد داغترین موضوع  سیاسی امروز در افغانستان – سالروز استرداد استقلال ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com