خانه » آرشیو نویسنده: دکتر ذبیح الله مهدیار

آرشیو نویسنده: دکتر ذبیح الله مهدیار

افول هژمونی جهانی امریکا و اروپا – عصر ما بعد غرب

  نظم جهانی غرب ، و نهاد های غربی  در نتیجه چالشهای بنیویی و  پیچیده در آزمایش سرنوشت سازی قرار ...

ادامه مطلب »

گزارش شرکت هیأت جمعیت اسلامی افغانستان در مجمع عمومی ۲۰۱۶ سازمان ملی مالوی های متحد (UMNO)

هیأت جمعیت اسلامی افغانستان به دعوت حزب حاکم مالیزی که مختصرا (UMNO) و یاسازمان ملی مالوی های متحد نامیده میشود، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com