خانه » آرشیو نویسنده: سبحان امیری

آرشیو نویسنده: سبحان امیری

افغانستان خانۀ باور های مشترک

  افغانستان کشوریست که مردمان آن با  باور ها اندیشه و تفکرات مختلف در کنار هم با هم برابر و ...

ادامه مطلب »

بافت های نا گسستنی افغان ها سپر قوی در برابر حملات بر قشر خاص

  در طول تاریخ کشور های که به ترقی و رفاه رسیده اند تنها راه پیشرفت و مسیر آنان علم ...

ادامه مطلب »

هدف قرار دادن اهداف ملکی عقب گرد تاریخ

  از دیر زمانی است که جغرافیایی در کره زمین به نام افغانستان درگیری نا بسامانی ها و دستخوش تقابل ...

ادامه مطلب »

باید از فرصت دوم آتش بس استفاده شود

  به دنبال استقبال گرم مردم از دور نخست آتش بس در سه روز عید سعید فطر حکومت افغانستان در ...

ادامه مطلب »

افغانستان در یک قدمی صلح

  فشار های بی پیشینه بالای گروه طالبان مسلح در این اواخر افزایش یافته تا این گروه را به گفتگو ...

ادامه مطلب »

پاکستان با نشر گزارش های نادرست از سفر مقام های افغان به پاکستان به دنبال چیست ؟

  با ابتکار حکومت افغانستان مبنی بر آغاز آتش بس که  سر آغاز کوتاه ساختن یک سفر طولانی به صلح ...

ادامه مطلب »

آتش بس کوتاه مدت با امید های زیاد

  افغانستان پس از چندین دهه جنگ و خونریزی شاهد یک آتش بس بی سابقه  از سوی دو طرف جنگ ...

ادامه مطلب »

فتوای علمای افغانستان چه تاثیری روی وضعیت کشور خواهد داشت ؟

  به دنبال تلاش های فراوان از سوی حکومت افغانستان در سطح ملی ، منطقوی و بین المللی به هدف ...

ادامه مطلب »

جنرال پاکستانی در افغانستان چه میکرد

  طالبان مسلح به عنوان یک گروه جنگجو در افغانستان از آغاز فعالیت شان تا کنون در افغانستان به نیابت ...

ادامه مطلب »

انزوای بین المللی در انتظار پاکستان

  افغانستان بیش از چهار دهه میشود که دستخوش نا آرامی ها که منشأ آن بیرون از افغانستان است ، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com