خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید (برگه 37)

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

جشن نوروزی و شور وهلهلۀ بهاری بر همگان مبارک باد

    نوروز با هیچ دینی پیوند ندارد و اما پیوندی استوار با انسان، تاریخ و طبیعت دارد! نوروز آغاز ...

ادامه مطلب »

افزایش فشار بر پاکستان، دراز راۀ صلح در نشست “پروسۀ دوم کابل” را کوتاه می سازد

  طرح رئیس جمهور کشور از حمایت جامعۀ جهانی در نشست پروسۀ دوم کابل برخوردار شد. این طرح بدون قید ...

ادامه مطلب »

“تاپی” گامی به سوی رفاۀ اقتصادی و اشتغال و صلح و نفی تروریزم

  تاپی نماد پایداری و شگوفایی اقتصادی و نقطۀ عطفی در تحولات اجتماعی تاپی تنها یک پروژۀ اقتصادی نیست که ...

ادامه مطلب »

شکستن بن بست جنگ افغانستان را می توان پیش بین شد

  پس از هفده سال بار دیگر هواپیما های بی ۵۲ امریکایی در فضای افغانستان به پرواز درآمدند و بر ...

ادامه مطلب »

الهی به غم نامۀ استخوان سوز این کشور پایان ده و بساط انتحاری ها را برچین

  پروردگارا کشتی در گل نشستۀ و غرقه در خون این کشور را به ساحل رهایی  رهنمون کن الهی مگر ...

ادامه مطلب »

یک شنبه خونین کابل لکهء ننگین بر جبین دشمنان مردم افغانستان

  کابل این یل زخمی روزگار و تنها گرد افسانوی تاریخ بار دیگر یک شنبۀ خونین را که گواهء وحشتناک ...

ادامه مطلب »

کودتای داوود و مهاجرت رهبران نهضت اسلامی به پاکستان به مثابهٔ سر آغاز فاجعه در افغانستان

  پس از کودتای داوود و به قدرت رسیدن شماری اعضای گروهٔ خلق و پرچم ٬ اعضای نهضت اسلامی افغانستان ...

ادامه مطلب »

دخالت پاکستان در افغانستان پس از ظهور طالبان

  قسمت دوم طالبان تقریبا پس از دو سال جنگ با استفاده از خدعه و فریب به همکاری نزدیک استخبارات ...

ادامه مطلب »

ششم جدی؛ سرآغاز فاجعۀ دردناک در کشور

  امروز ششم جدی برابر است به روز هجوم یک ابرقدرت تا دندان مسلح برضد یک کشور همسایه اش خلاف ...

ادامه مطلب »

آغازی حماسی و شکوهمند و اما انجامی دردبار و فاجعه آور

  نهضت اسلامی افغانستان در شرایط ویژه تاریخی بوسیلۀ شماری از موسسان آن تشکیل شد که این حرکت با تاثیر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com