خانه » آرشیو نویسنده: لطیف پدرام

آرشیو نویسنده: لطیف پدرام

هیچ کدام از سران غلزایی و درانی به نفع ما نیست

پیروزی هیچ کدام از سران غلزایی و درانی به نفع ما نیست. باز هم تاکید می کنم چه کرزی پیروز ...

ادامه مطلب »

گفتمان سیاسی تغییر نظام

در بارۀ گفتمان، انواع گفتمان، تحلیل گفتمان، گفتمان از نظر “فوکو”، مراحل گفتمان سازی… سخن نمیگویم. درباره ی این موضوع ...

ادامه مطلب »

کوه موش زایید!

عبدالله دیروز چیزی نگفت چون چیزی برای گفتن نداشت: گفتن ظهور اندیشه است. و ایشان از این حیث فقیر و ...

ادامه مطلب »

فرصت هایی که از دست می روند

آقای غنی، درنشست خبری در هند امرکرد: به زبان پشتو سوال کنید تا تعادل رعایت شود. زبان های فارسی و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com