خانه » آرشیو نویسنده: فتح سامع

آرشیو نویسنده: فتح سامع

US Cash Money not Used for Reconstruction but for Destruction of Afghanistan.

  By Fateh Sami Date: 28/03 2021   This essay presents a brief but deep analysis of the turbulent situation ...

ادامه مطلب »

دسامبر – روز جهانی ایدز

  روز جهانی ایدز هر سال در اول دیسامبر بر گزار می شود . هدف از آن ، یاد آوری ...

ادامه مطلب »

تأملی بر پیشنهاد جناب داکتر سلیم مجاز

  دیدگاه من برای غنا مندی پیشنهاد شما در هفته گذشته نبشته ای از نام محترم داکتر سلیم مجاز در ...

ادامه مطلب »

یوم البتر؛ قدر سلامت در هنگام مصیبت

متل  معروف است که یوم البتر. در‌کشور ما از‌زمانه های‌پار‌ سلاطین وزمامداران اکثرا به کمک ابر قدرت های زمان به ...

ادامه مطلب »

طالب‌ها در جنگ سوریه علیه داعش

انکشاف اوضاع و استفاده افزاری کشور های منطقه از وجود طالب ها در‌کشمکش های رقابت های جاری در‌خاور میانه وافغانستان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com