خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم افتخار (برگه 3)

آرشیو نویسنده: محمد عالم افتخار

خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی…” در ستره محکمه افغانستان

  پیرامون حرکت دراماتیک جوانی که زازی وفا خوانده شده است؛ در تالار باشکوه و با سطوتی که جناب رئیس ...

ادامه مطلب »

چرا در جنگ که آخرِ وحشت است؛ داد از انسانیت می زنید

                            (یک نقد و نظر فوق العاده)   مانند همیشه نامه ها و پیام هایی از دوستان شناخته و ناشناخته ...

ادامه مطلب »

یک میان برنامه جذاب، خرد زا و خیال انگیز

  با درود و بهیخواهی و بهیجویی! آنچه را که امروز به عزیزان تقدیم میدارم؛ در سلسله نگارش و خوانش ...

ادامه مطلب »

پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم!

برخ ششم:   بشر اگر با «انسانیت» مجهز نشود؛ نابود می گردد! به نظر میرسد که این سرنامه؛ حکمی زیاد ...

ادامه مطلب »

پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم

  برخ (پنجم):     آیا «فرهنگ»؛ برابر نهاد توحش و متضمن انسانیت هست؟    درین هفته هیچ واکنش و ...

ادامه مطلب »

پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم

    برخ چهارم: (ب) «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی قسمت الف این بحث را چنین به ...

ادامه مطلب »

خون رازق قهرمان – جادوی پیوند دهنده افغانستانی ها

  با عرض و ادای تعظیم! قربان شدن فوق العاده دراماتیک افسر بلند آوازه و آشنا و محبوب کم نظیر ...

ادامه مطلب »

پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم

  برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی به تازه گی؛ لطیفه ای شنیدم که به مقصد ...

ادامه مطلب »

پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم!

  (ادامه گذشته)؛ برخ سوم: واماندن بشر در تکمیل رُشد؛ حسب اطلس ژنتیکی با درود ها ! از همه عزیزان ...

ادامه مطلب »

پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم

(ادامه گذشته)؛ برخ دوم: «آدمی» بودن یا نبودن در همین عالم خاکی نهفته است                                      (با عرض سپاس های فراوان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com