شعر

انتخابات دروغین

 

انتخابات دروغین چشـم مردم کور کرد

اصل دیمو و کراسی را به قعرِ گور کرد

در تقـلـب هیـچ معـنایی نـدارد پـارلمـان

درفسادستان ورا چون وصلۀ ناجورکرد

انتــخـابـاتی نـبــاشـــد در نظــام طـالبـی

در جهالتـخانۀ طالب کی آن مقـدور کرد

اصل جمهوری فدای وحشت طالب شده

خاک درچشمان اشک آلودۀ جمهور کرد

نعش طالب را زگـورسـتان بالا کرده اند

خشم استبداد قـومی را ز نو منظور کرد

خلق ازدرد تجـاوزهای خونین خسته بود

غوزبرغوزی نهاد و دور چوراچورکرد

حـق آزادی مـردم را بـه افــراطی سـپرد

شهـرونـدان را ز امیال عـدالت دور کرد

دانش و عقـل و تمدن را به تاریکی فگند

خلـق را مقهـور جهل طالـب مزدور کرد

طالبان را بسکه پول و رو وقدرت داده اند

این سیاست قـوم هارا بـردفاع مجبورکرد

برزمین سوخته برماعدل وقانون را مگو

نسل‏کشی رادروطن طالب چرابازورکرد

طالب ارچنگ وچغـانه بشکـند معذوردار

کلۀ بـی مغــز خـود را کاسـۀ تـنبـور کرد

طالـب ار مکتب بسـوزانـد و پیکر بشکند

لیک قبرسـتان میهن را بـسی معمور کرد

تاکه امریکانظربرمرزروس وچین دوخت

دسـت خـود را در درون لانۀ زنبور کرد

تیغ خـون آلـود طالب را به داعشی سپرد

زخم خـونین وطـن را بد تراز ناسورکرد

طالب وداعش به فاشستان برادرمی‏شوند

منبع جنگ و تباهی فتنه را این جورکرد

انتخاب دشمنان خاک ومردم طالب است

هرکه با نوعی برای خود ورا مأمورکرد

روس و امریکا و پاکـستان طالـب آورند

فتنه ها افغان سـتان را تابـع لاهـور کرد

اتمر و کاکا غنی دو روی ناچل سکه اند

ذهن فاشیستی شان گلخانه را تندور کرد

از غنی دیگر نباشد انتظاری بعد از ایـن

چون که دراذهان مردم خودرا منفورکرد

10/12/2018

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا