خبر و دیدگاه

انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟

 

تقلا برای افتادن در جال اسارت دایمی انگریز و پاکستان؟!

صلحی که معنایش جز اسارت و بردگی، چیزی نیست.

 

درین جا می خوانید:

– پیش تبصره

-پیشکش صلح با تروریزم طالبانی!!!

– تنها فامیل کرزی نه، بل خانواده ی موصوف؛ همه در خدمت آی ایس آی- عکس مستند

– چرا امروز انگریز خاموش است؟

-سهمیه ی پاکستان در ساختار سیاسی- نظامی آینده ی افغانستان

-در بازی های استخباراتی- نیرنگ ها برای فریب اذهان عامه

 فریب دیگری توسط رسانه های انگریز چنین به حرکت درآمده است:

– تحمیل تروریزم طالبانی به وسیله ی غرب زیر نام تامین عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق زن، دموکراسی و حقوق بشر بر مردم افغانستان.

 

– ملل متحد اقلا در مورد افغانستان بمثابه دلقک تمام عیار انگریز- غرب، آنچه انگریز خواسته است، همان کرده است.

– نتیجه گیری

***

– پیش تبصره

من از سر ناگزیری برای این مقال، یک عنوان اصلی و دو عنوان فرعی  را برگزیدم. زیرا عنوان ها میتوانند با وزن سنگین خود اصل متن را پیش از خوانش خواننده، به خواننده انتقال داده به ترغیب و تشویق برای ادامه خوانش آن مساعدش سازد.

من به صورت قطع و قطع؛ کوتاه و مختصر می نویسم.

در سال نزده نزده مردم سلحشور افغانستان به رهبری شاه امان الله و یاران با تدبیر و خبیر از همه حوادث آن روزگار، با اعلام جنگ؛ جنگ میهن وطنپرستانه برای رهایی و آزادی از بند استعمار انگریز خونخوار و جهانخوار، توانستند نیرو های همیشه متجاوز انگریز را با ادعایی که گویا  آفتاب در سرزمین شان غروب نمی کرد؛ قلع و قمع کند.

با درگیری ی جنگ میان مردم مان و انگریز؛ آخرین فرد زنده جان از ایشان  فردی بود به نام دکتور برایدن که توانست خود را نیمه جان به جلال آباد برساند.

اما امروز انگریز؛ بدون هیچگونه سر و صدایی، با یاری و نوکری مزدورانی همچو امریکا و کشور های اجیر اروپایی، پس از سالیان دور و درازی، لگام رهبری کشور مان را، دوباره در دست گرفته  ( به شیوه ی نیوکلونیالیزم)، توانسته است آن را مجددن در حیطه ی صلاحیت و قدرت خویش قرار دهد.

غارت، تاراج و چور و چپاول معادن افغانستان به صورت بی صدا و آرام؛ تمام عیار به کمک تمامی ی تکنالوزی مدرن؛ طی اشغال هژده ساله ی نیرو های متجاوز غرب، هر لمحه، هر لحظه؛ همه روزه؛ شب و روز ادامه دارد…عکس ها و تصاویری درز کرده آن در رسانه های جمعی به کرات و مرات به دست نشر سپرده شده است.

قدرت انگریزی تا آن حدی است که در سال دو هزار و یک، پس از حادثه ی یازده سپتامبر که آن هم تا کنون مشخص نشده است که عامل اصلی درین فاجعه چه کسانی بوده اند؛ همه نیروهای سنگین نظامی غرب گویا برای نابودی تروریزم طالبانی به افغانستان هجوم آوردند، اما امروز، نی تنها کشور های غربی ی مطیع انگریز، حتا کشور های منطقه و نیروهای مقاومت ضد طالبانی، مشتاق مذاکره و مصالحه با گروهک  یا پروژه ی انگریزی می باشند. این همه مظهر مدیریت ابلیسانه انگریز در جهان است که با خموشی بسیاری ها را برای تعمیل اهداف شوم خود به کار می گمارد.

-پیشکش صلح با تروریزم طالبانی!!!

 

قدرت و توان سحرآمیز و جادویی استعمار انگریز، امروز در قرن بیست و یک در حدی است که اگر در سال ۲۰۰۱ همه جهانیان آهنگ مبارزه بر ضد تروریزم طالبانی را راه انداخته و زمزمه می کردند؛ امروز همه ی آن ها، به شمول کشور های ضد تروریزم طالبانی در منطقه، و حتا آنانیکه سینه به سینه، سنگر به سنگر  در جبهه ی مقاومت علیه طالبان رزمیده بودند، به شمول رهبران و لیدران به اصطلاح مقاومت علیه تروریزم و بنیادگرایی و علیه طالبان؛ امروز همه یک دست و یک زبان در همنوایی با برنامه ی انگریزی، سرود مصالحه و مذاکره با طالبان را به زمزمه گرفته از آن استقبال به عمل می آورند؛ در حالیکه با قطع و یقین از کوایف بازی های آنسوی پرده ها و آنسوی اقیانوس ها اطلاع کارامدی ندارند.

هیچ نشانه ای جز آن عینیت تجربه شده تاریخی وجود ندارد که آمدن طالبان و سیطره ی حتی قسمی آنان بر کشور؛ سیطره پاکستان بر تمامیت ارضی، حاکمیت و نوامیس ملی ملت و مردم ما نباشد.

با بی تفاوتی و سهل انگاری و چشم و خرد بر تجارب انبوه و علم و اطلاعات بر تعمیل این ماموریت انگریزی بستن؛ سیطره ی سنگین تر از پیش پنجابی ها بر نوامیس ملی مان به دور از انتظار نیست.

 

اینکه پس از مصاحبه ی بینظیر بوتو با روزنامه نگار لفیگاروی فرانسوی در سال دوهزار و یک، روشن و مشخص شد که گروهک طالبان پروژه و برنامه ی انگریزی بوده، با مدیریت نسل انگریزی( امریکا)، اکمالات و تزریق مالی از طریق کشور های مزدور حاشیه خلیج فارس توسط پاکستان زاد و ولد داده شد و حتی خانم حنا ربانی وزیر خارجه اسبق خود پاکستان باری طالبان به فرانگشتاینی تشبیه کرد که در پاکستان ساخته شد. به قول نویسنده و ژورنالیست  شهیر عصر مان آقای “درایفوس”؛ دولتک های حاشیه خلیج فارس نیز در واقع فرانگشتاین های هستند که خالق آن ها نیز همانا انگلیس است و بس، با پول باد آورده و سیاه و حرام اینها و برنامه های اجرایی و اوپراتیفی پاکستان فرانگشتاین طالبان تخنیک و صنعت شده است!!!.

خانم بینظیر بوتو از مقام صدر اعظم همین پاکستان به هنگامی همه را به افشا گرفت. ولی نه برای اخطار و هوشدار به مردم و سیاسیون افغانستان، بل برای نازیدن به مهارت و بخت و طالع پاکستان. در واقع او اذعان داشت که طالب مال و ملک مطلق انگریز است و حامی بلامنازع آن هم همانا انگلیس است که بالنوبه خالق خود پاکستان جان هم بوده است!!.

 

– تنها فامیل کرزی نه، بل همه فامیل و خانواده ی این آقا؛ در خدمت آی ایس آی اند- عکس مستند

 

شما به تصویر دقیق نگاه وبعدا قضاوت نمایید که در این کشور چه جریان دارد. حکمت خلیل کرزی( معین سیاسی  وزارت امور خارجه ی افغانستان) در صف طالبان؛ با هیات جانب به اصطلاح امریکایی ی باز هم حامی طالبان مصروف گویا چانه زنی برای ی صلح بازهم به اصطلاح غربی اند. با یک شوخی ی!!!  جدی، بهتر بود که جانب هیات نمایندگی امریکا به ریاست  آقای زلمی خلیلزاد با آقای حامد کرزی حامی و دست اندر کار با دستگاه جاسوسی  استخبارات خارجی انگریز یا “ام آی  سکس” برای اتخاذ تصامیم، بازهم به اصطلاح  آوردن صلح ( اشغال دایمی افغانستان به وسیله ی انگریز و غرب)  به مذاکره و مفاهمه می پرداختند.*

بد جنس های افغانستان تبار در مذاکره ی امریکا با طالبان یا دقیقتر، طالب با طالب (کرزی خیل به نمایندگی از طالبان با خلیلزاد، اجیر کمپنی های نفتی مذاکره کردند) به وضوح به ثبوت رسانیدند که خیلِ کرزی،  نیم تنه ی جان پروژه ی انگریز اند. آقای ستیوکول در کتاب مشهور خود به نام” جنگ اشباح” ( جنگ های استخباراتیِ کی جی بی، سی آی ای، آی ایس آی و استخبارات سعودی در افغانستان) تصریح نموده است که پس از سال های نزده هشتاد، فامیل کرزی همه در خدمت و نوکری  سازمان استخباراتی اردوی پاکستان قرار گرفتند.

این سند آقای ستیو کیول سخت انکار ناپذیر است.

چرا امروز انگریز خاموش است؟

انگریز همه کاره ی جهان، خاموش است و خاموش. اما تمام پروژه های جهان را به قول جان کولمن نویسنده ی شهیر کتاب های ” کمیته ی سه صد” و ” نیرنگ و سیاست”…، به پیش می برد.

بی سر و صدا، کشور مان را می خواهد به اشغال دایمی در بیاورد. لگام بیشترین “نخبگان” را قیضه کرده و بیشترین به اصطلاح علما و روحانیون و ملا ها و داملا ها را در مساجد و بیرون از آن اسیر دام و دانه خویش دارد و ای بسا که مانند طالب چه ها از کودکی به چوچه کشی گرفته و به بار آورده است.

 

در بازی های استخباراتی- نیرنگ ها برای فریب اذهان عامه

 

امریکایی هایی، حامیان مالی طالبان را به حد کافی معرفی کرده اند. از جمله:

به نقل از روزنامه انگلیسی زبان تایمز، ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا درامور افغانستان و پاکستان، در یک گفتگوی خبری پرده از چهره حامیان طالبان برداشت.

هالبروک با اشاره به اینکه طالبان بدون حمایت مالی برخی از کشورها، ناتوانند، ابراز داشت: براساس شواهد موجود کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین برخی از کشورهای اروپایی از شبه‌ نظامیان طالبان حمایت گسترده می‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت آمریکا قصد برخورد جدی با این حامیان طالبان را دارد، در این باره اظهار کرد: آمریکا یک گروه تحقیقی متشکل از نمایندگان وزارت دارایی، پلیس فدرال آمریکا و وزارت دفاع را برای جلوگیری از سرازیر شدن منابع مالی به سوی شبه نظامیان طالبان معین کرده است.

نماینده ویژه اوباما در افغانستان و پاکستان افزود: براساس تحقیقات اولیه طالبان سالیانه مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از تجارت تریاک سود به دست می‌آورند ولی مبالغی که توسط سرمایه‌داران خلیج‌فارس به شبه‌ نظامیان طالبان منتقل می‌شود بسیار بیشتر از این سودها میباشد.

وی در مورد اهداف بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی ازکشورهای اروپایی در حمایت از طالبان ، اشاره خاصی نکرد ولی می توان احتمالهای زیادی را در این زمینه متصور شد. مخصوصا دخالتهای عربستان سعودی در این امور را که سابقه طولانی دارد.

مبرهن است که دولت های اخیر امریکا دوست نزدیک حامی تروریزم بین المللی، یعنی سعودی استند و میباشند.  سایت ویکی لیکس سخنان خانم هیلاری کلنتن را را در رابطه به حمایت سعودی از تروریزم به افشا گرفته است.**

 

فریب دیگری توسط رسانه های انگریز چنین به حرکت درآمده است:

 

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی با اشاره به جنگ افغانستان نوشت: جنگ خودخواهانه‌ای که “تونی‌بلر ” نخست وزیر سابق انگلیس در آن شرکت کرد رو به شکست و فروپاشی گذاشته است. 
گاردین در گزارشی به قلم “سیمون جینکز ” نوشت که تمام جنگ‌ها با مذاکره به پایان می ‌رسند و این همان اتفاقی است که در جنگ‌ آمریکا در افغانستان نیز باید روی دهد. 
جینکز در این مقاله می‌نویسد: بعد از سالها که این کشورها برای کسب افکار عمومی تلاش کردند الان صدای شکست در این جنگ خسته کننده بلند شده است و از همه طرف صدای دعوت به مذاکره به گوش می‌رسد.

این تحلیلگر آگاه نمی گوید که طالب ساخت کشور ما است.


 “سیمون جینکز ” تحلیلگر مسایل سیاسی می‌افزاید: در حالیکه “گوردون براون ” نخست‌وزیر انگلیس از عملیات “پنجه پلنگ ” در افغانستان سخن می‌گویند، ژنرال “سیمون مایا ” معاون رئیس ستاد ارتش انگلیس در اظهاراتی تعجب‌ برانگیز می‌گوید که جنگ کنونی در افغانستان علیه طالبان نیست.


وی ادامه داد: وزرای کابینه فراموش کرده‌اند که آمریکائیها پیش از حوادث ۱۱سپتامبر نیز با طالبان مذاکره کرده‌اند.


این تحلیلگر مسایل سیاسی در ادامه به نقش آمریکا در شکل‌گیری طالبان در افغانستان اشاره کرد و نوشت که در واقع این آمریکائی ها بودند که پول زیادی را برای آموزش و تجهیز این تروریست‌ها علیه روسیه هزینه کردند. 
این روزنامه انگلیسی در ادامه این مقاله می‌افزاید: همه می‌دانند که انگلیسیها در نهایت افغانستان را ترک خواهند کرد و طالبان در آنجا باقی خواهند ماند، بنابراین استراتژی تسلط و ساختن این منطقه شعاری بود که امپرالیست‌ها با هیاهویی آشکار به صورت یک بدعت آن را سر دادند.***

درین تحلیل نگفتند که به قدرت رسانیدن طالبان تروریست، پروژه ی انگریزی پیشینه است که، به معنای کامل کلمه یک لشکر نیابتی انگریز در مستعمره سابقن سرکش و متمرد انگریز به خاطر انتقام گیری ها و بسیار بیشتر از انتقام گیری از افغانستانی های سلحشور پیدایش یافته و کلان و فربه شده است.

 

-سهمیه ی پاکستان در ساختار سیاسی- نظامی آینده ی افغانستان

 

زمانی بود، و هست!!! که هموطنانی همچو داکتر روستار تره کی ها به نام “لروبر ها ” دعوای سرزمین خود را تا “متک” پاکستان داشته اند و هنوز هم تا که هنوز است؛ این دعوی را می کنند. آنچه جالبتر است، الان پاکستان هم  دعوای حاکمیت سرزمین خود را  تا “متک” ندارد؛ بل تا دریای آمور دارد. و این هدف پاکستان امروز به یاری غرب و انگریز میرود که تحقق پذیرد.

با اشغال افغانستان توسط غرب به رهبری انگریز- امریکا، امروز به همیاری و الطاف بی پایان غرب، حتا شرایط و برنامه ی سهیم شدن  پاکستان به صورت بالفعل در ساختار سیاسی و نظامی کشور مان اجرایی شده است. امروز پاکستان به کمک غرب( امپریالیزم جهانخواز ) بسی اهرم های سرنوشت جغرافیایی- سیاسی ی مردم مان را در دست داشته و تعیین میکند.

چرا؟ چطور؟

کوتاه و فشرده:

طالبان پروژه انگریزی است.

استادان و آموزگاران طالبان سازمان های جاسوسی “سی آی ای” و  “آی ایس آی” پاکستان است. چونانیکه آقای کیول کاملن به آن صراحت داده ست.

مدیریت این برنامه تا حدی به عهده ی کشور امریکا واگذار گردیده بود.

تمویل کنندگان این سازمان تروریستی ی معلوم الحال، سعودی و شیخ های حاشیه ی خلیج فارس( به امر انگریز) و سایر شبکه های استخبارات منطقوی و بین المللی بوده، تشکیل این گروهک تروریستی پروژه  ” ام آی سکس” تشکیلات سازمان استخبارات خارجی انگلستان) شناخته شده است.

با اشغال افغانستان برای تاراج و غارتگری به وسیله ی الیگارشی اقتصادی ی جهانی با نوکری دولت ها و ارتش های امریکا و انگریز، حکومت دست نشانده افغانستان خود در تمویل و تجهیز طالبان و داعش؛ رشد، توسعه و ترافیک مواد مخدر؛ در همیاری و همپایی مزدوران منطقوی  ی انگریز همچو پاکستان و عربستان تروریزم طالبانی- داعشی، القاعده ای- حقانی و گلبدینی را بسی تمویل و تجهیز کرد و مورد ناز و نوازش و تشویق و تشجیع قرار داد.

از جانب دگر، سکوت جنایتبارانه ی غرب در برابر جنایات ضد بشری گروهک خود ساخته ای به نام طالبان و القاعده همیشه سوال برانگیز بوده است.  ترفند تحمیل تروریزم طالبانی به وسیله ی غرب زیر نام تضمین عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق زن، دموکراسی و حقوق بشر بر مردم افغانستان چون آفتاب روشن آشکارا شده است.

 

غرب و رسانه های غربی، همیشه و همیشه، برای فریب اذهان عامه، نغاره ی دفاع از داعیه ی حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زن را نواخته اند. اما امروز برای به پیروزی راسانیدن طالبان تروریست، به خاطر حصول اهداف اقتصادی و استراتیژیکی خویش، بیشتر از نیمی از افراد جامعه ی کشور مان را که همان زنان همیشه تحت ظلم و ستم بوده اند را در زیر پا و ساطور ددمنشان طالب و داعش خود ساخته و بافته  قرار می دهند. مثل همیشه به پخش بستر بزرگترین جنایات بشری ی قرن دست می یازند.

 

– ملل متحد  اقلن در مورد افغانستان بمثابه دلقک تمام عیار انگریز- غرب، آنچه انگریز خواسته است، طی بیشتر از چهل سال تمام در مورد کشور و مردم مان ظلم و ستم روا داشته است که این دستور  برداری تاکنون ادامه دارد.

اینکه من در تمامی تعاملات و معاملات خونریزی، انتحار و انفجار و کشتار مردم مظلوم کشور  خود انگریز را دخیل می دانم؛ گپ و سخن مفت و ساده ای نیست. چرا؟

قدرت انگریز که همانا قدرت الیگارشی جهان است، در رویکرد های کشوری که مهد و پرورشگاه تروریزم، بنیادگرایی ( پاکستان )است مشخص میباشد.

از جمله آقای جان کولمن ( نویسنده و و سابق عضو استخبارات دستگاه جاسوسی خارجی انگریز به کرات و مرات اذعان داشته است که در راس کانون توطیه های جهانی فقط و فقط، انگریز قرار دارد و سایر کشور ها به فسون و جادوی انگریز خدمت را به سر می رسانند . این به معنای آن نیست که دیگران از خود هیچ اراده و منفعت و محاسبه ندارند؛ بل نیوکلونیالیزم انگریزی توانایی هماهنگی و همسو سازی آنها را دارد و فقط با مطالعات عمیق عالم استخباراتی و جاسوسی و ضد جاسوسی میتوان براین حقایق تسلط یافت.

 

نتیجه گیری:

همه کشور های غرب با آگاهی کامل از اکسپورت تروریزم به وسیله پاکستان آگاهی عام و تام دارند. اما کجا؛ حتا یکباری در رابطه به تولید وحمایت پاکستان از تروریزم و بنیادگرایی قطعنامه ای ترتیب و به شورای امنیت سازمان ملل در مورد مجازات پاکستان سپرده شده است؟

چرا هیچ قدرتی، به شمول قصر سفید تشریف ندارد که سازمان استخبارات اردوی پاکستان را متهم به حمایت از تروریزم بین المللی نموده، به تحریم های اقتصادی و دیپلوماتیکی تهدید نماید. زیرا خالق پاکستان انگریز است و انگریز در رهبری کانون توطیه های جهانی( الیگارشی مالی)، جایگاه ویژه ی خود را دارد.

چرا پس از هژه سال، همه نیروهای ضد طالبان و کشور های منطقه( چین، روسیه، ایران و حتا هند) و جهان که طالبان را تروریست می خواندند؛ امروز یکسره همه در تلاش برای مذاکره و مصالحه و شریک ساختن این گروهک تروریستی در ساختار نظامی-سیاسی کشور مان میباشند؟ حضور طالبان در چین، ماسکو، تهران… همه وهمه تقابل بسیار خونین کشور های منطقه و جهان را در کشور مان به نمایش میگذارد. به نظر و پرسش یک هموطن که پرسیده است: دوستان عزیز ! یک سوْال دارم لطفا جواب بدهید ، این چه حکمت است که تروریست ها و انتحاری ها ، یک شبه فرشته ها میشوند و برایشان چنان قدرت میدهند که یکروز فرمان لغو اردوی ملی را صادر میکنند و روز دیگر قدرتمندان زر و زور همه در رسیدن به درگاه آنها مسابقه میدهند تا یکی از دیگری پیشی کنند. 
آیا این از قدرت امریکا سرچشمه میگیرد یاچالهای پاکستان کاری افتاده و یا هم از ساده لوحی ما مردم افغانستان ناشئ میشود ؟****

 

پس از پوره شدن یک قرن، انگریز برای انتقام گرفتن و تاراج دوباره برمیگردد. طالبان یعنی  پاکستان و در راس انگریز! کرزی-غنی اجیر های معلوم الحال.

چه باید کرد؟

در شرایطی که میهن در لبه ی پرتگاه نابودی قرار دارد، برای نجات وطن، جلوگیری از اسارت و بردگی، بایست بخاطر وطن و مردم؛ تمام اختلافات قومی،زبانی، سمتی، مذهبی و حزبی را کنار گذاشته یک دست و یک تن شویم!

نخبه های کشور، چه در داخل و چه در خارج غرض نجات وطن ( این کشتی درهم شکسته درگیر امواج خونین و سرکش) با تدوین و تهیه ی یک ایدیولوژی ملی برای دفاع از تمامیت ارضی، نوامیس ملی دست به کار شوند. شورا های بسیج مردمی را در مرکز، ولایات و تمامی ولسوالی ها ایجاد نمایند. کشور های همسایه و منطقه برای ایجاد تامین و تحکیم امنیت مردم مان را یاری می رسانند. ثباط در افغانستان با عث ثباط در منطقه و به سود تمامی کشور های منطقه میباشد. دشمنان نفوذی و اجیران دشمن باید شناسایی شوند. برای رهایی از بند و توطیه ی استعمار نو باید تمامی گزینه ها و رویکردهای موثر را مطمع نظر داشت.

 همه برای روشنگری و خردورزی همآوا و هم پاشویم؛ همه شیون و فریاد آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و برابر ی را سر داده به گوش عامه جهانیان برسانیم تا استعمارگران سلطه ی خود را همراه با توطئه و دسیسه خود از کشور مان دور کنند!!!

به حمایت از تروریزم طالبانی و داعشی اختتام بخشند!

ما میخواهیم آزاده و در مطابقت با معیار های انسانی همچو سایر مردمان آزاد در کشور و خاک اجدادی خویش زندگی کنیم.

زنده باد انسانیت و آزادی!

 

+++

httttp://afghanpaper.com/nbody.php?id=2418

***

http://ariaye.com/akhbar.html

****

آرشیف شخصی نگارنده

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا