خانه » طنز » کــرزی نشخــوار چــه گــوارا میکــند

کــرزی نشخــوار چــه گــوارا میکــند

کــرزی بعــد از یکعمــر جــیره خــواری ارباب امــریکــایی حــالا در خــزان عمــر نشخــوار چــه گــوارا میکــند.
صداقت و راستی ، داشتن دل پاک و بی آلایش بدون شک نعمت بزرگ خداوندیست که نصیب هر کس نمیگردد اما متاسفانه در دنیای پر از نیرنگ و فریب امروز برای انسان نیک سیرت با قلب پاک که دنیا را از پشت عینک خود می نگرد چنین نعمتی همیش باعث درد سر شده و در اخیر به جز حزن و پشیمانی ارمغان دیگری در پی نخواهد داشت.
حامد کرزی که در حقیقت تجسم عینی صداقت و راستی ، پاکی و بی آلایشی است در مدت سیزده سال دوران حکومتش جهان را از پشت عینک خود دیده و به راستی پنداشته بود که امریکا با انگیزه کمک به افغانستان آمده و او را منحیث وارث احمدشاه بابا بر اریکه قدرت نشانده تا نه تنها افغانستان که تمام منطقه از وجود تروریستان تبهکار پاک شده و به عمران و آبادی ، سعادت و خوشبختی دست یابند.
ازینرو کرزی هم همکاری با امریکا را وجیبه وجدانی و افغانیش پنداشته و از هیچ نوع همکاری و مساعدت در اجرای اوامر ارباب امریکایی دریغ نورزیده است تا اینکه امریکا خلاف سنت دیرینه افغانی که پادشاه تا آخر عمر برتخت سلطنت باقی می ماند و تاج و تخت سلطنتی بعد از مرگ شاه به پسرش میرسد عمل کرده و با دایر کردن انتخابات ریاست جمهوری کرزی را از تخت سلطنت کابل پائین آورد که ازین ببعد کرزی در نیت پاک امریکا در امر کمک و مساعدت به افغانستان دچار شک و تردید شد.
این شک و تردید چشمان حقیقت بین کرزی را بازکرده و بالاخره او را در جمع مخالفین سیاست های استعماری و امپریالیستی امریکای جهانخوار قرار داد که حالا کرزی از صداقت و راستی و خوشباوری های سابقش در رابطه با امریکای جهانخوار سخت نادم  و پشیمان است و بار ها بخود نفرین می فرستد که چرا زود تر ازین متوجه نیرنگ های شیطانی امریکا نگردیده و چرا فریب این ابلیس پلید کاپیتالیسم غرب را به این سادگی خورده است.
اکنون کرزی چنان بر امریکا و سیاستمدران شیطان صفت آن برآشفته و خشمگین است که اگر همین اقیانوس اتلانتیک لعنتی در میان نمیبود او به رسم لشکر کشی های قدیم افغانی چون حملات  سومنات و پانی پت با جمع از شیران ژیان افغان فقط به زور غیرت افغانی و با دستان خالی کاخ سفید امریکا را در طرف یکروز به خاک یکسان میکردند.
با تقــــــــــــدیم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com