خانه » خبر و دیدگاه » نامه سرگشاده خدمت آقای معنوی

نامه سرگشاده خدمت آقای معنوی

ahmad_saeedi

جناب عالی می دانم احساس خوشنودی سر تا پای  شما را فرا گرفته؛ گر چه از نگاه جسامت لاغر اندامید اما با این لاغری  توانستید دو فرد نیرومند و فربه  و با پشتیبانه حکومتی را نیکوت کنید. حالا دست شما بالا است، دیگر آن خاموش و خارج رینگ قرار دارند.  جناب آقای معنوی!  فرمان دیر هنگام آقای کرزی در مورد دعوی  نتائج انتخابات و عکس العمل تقابلی و زود هنگام  ولسی جرگه و اپوزسیون “تغییر و امید” حکایت از پیش مایه یک تکانه  انفجاری در کشور دارد که میتواند فرایند دموکراسی را مفتضح و بحران سیاسی و امنیتی کشور را بیشتر از پیش دامنه دار سازد.

اینکه انگیزه تقابل و رویاروی این هر دو قوه با اعلام نتائج انتخابات محکمه اختصاصی  از کجا ریشه میگیرد حدس و گمانهای تا سر حد نا رضائیتی شخص رئیس جمهور وتیم مربوط شان از نتائج کل انتخابات سال گذشته وجود دارد.اما مفید ترین رویکرد منطقی دربرابر تحولات جاری کشور این است تا بخاطر جلب إعتماد ملت، وسلامت ارزش های ملی ودموکراتیک  از خطر تصرفات شخصی وآفت تقلب وخیانت به تحمل وتعقل روی آوریم. تنها رویکرد که میتواند جلو آشوب وانارشی که بعد از فیصله محکمه اختصاصی دامن گیر کشور گردیده آنرا محار نماید  همکاری مشترک همه نهاد ها بخاطر حفظ آبرو ملت بقای نظام  وارزش های ملیست نه چیزی دیگری جناب آقای معنوی.

 اگر به واقعیت ها، نیاز ها وخواستهای روز های أخیر دقت کرده باشید و فرمان رئیس جمهور را بار بار خوانده باشید  سوال های زیاد وجود دارد که از شما  پاسخ  عقلانی ومنطقی میطلبد تا بتواند از هدر رفتن سر مایه های ملی، إعتبار ملی تا سطح پاشیدن حاکمیت موجود   جلو گیری نماید شاید پرسش ها وفرضیه های زیاد باشد که پاسخ ویا ارائه پیشنهاد سالم بتواند قناعت مردم را جلب واز شکافهای به وجود آمده  ملی پیشگیری کند و اما قبلاً چند سوال ویا فرضیه را من حیث سهم خویش از ضرورت ها ونیاز های ملی برجسته میسازم  که جناب شما باید به زودی ها به آن جواب بدهید این سوالات را مربوط به فرد من ندانید چنین پرسش ها نزد فرد فرد ملت وجود دارد:

اول: چرا کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی با وصف باطل ساختن آرای کلی برخی کاندیدان پیروز بجای بررسی شفاف وعلنی اوراق رأئی کاندیدان معترض، حق استئناف خواهی را از ایشان گرفت.واگر این فیصله بر بنیاد قانون صورت گرفت پس چرا این فیصله را متکی بر مواد قانون بیان نداشت وطور خشک جامد واستبدادی گفت راه استئناف وإعتراض مسدود (جری القلم وجفت الصحف ؟؟؟؟ برای حل بحران وجلب قناعت معترضین ورفع ابهام  کمیسیون شکایات انتخاباتی باید صندوق های دو ویا سه کاندید معترض را که آراء شان باطل اعلان شده بود جهت محاسبۀ پاک و شفاف  در محضر رسانه ها با ارائه اسناد تقلب ومشکوک به مردم نشان داده میشد. نمیشود کمیسیون شکایات انتخاباتی بدون ارائه اسناد حکم ابطال صادر کند وبعد فرمان دهد کسی حق استِناف وفرجام خواهی را هم ندارد.این روش خارج از حوزۀ دموکراسی وآزادی بیان بوده عقده های انباشته را منفجر وإعتماد ملت را از نهاد های ملی وارزشی سلب کرده است وهیچ نهاد بشمول کمیسیونهای انتخاباتی حق سلب آزادی بیان  را از مردم ندارد.

دوم: جناب معنوی چرا کمیسیون های مؤظف در روز دوم بر گزاری انتخابات در مورد واقعیت های تلخ چون عدم شرکت مناطق وسیع چون ۱۲ ولسوالی غزنی که بر نتائج انتخابات وماهیت مجلس ملی اثر میگذارد از یک مرجع با صلاحیت مانند ریاست جمهوری، شورای ملی ویا ستره محکمه طالب هدایت، کمک ویا راه حل نشدید.

مسلما مشکلات امنیتی که منجر به عدم گزینش نمایندگان برخی مردم میشود در هیچ یکی از قوانین کشور درست پیشبینی نشده ولی این مشکلات است که قانون میسازد.در هر سر زیمنی که مشکل خارج از محدودۀ قانون پیش میاید مسئولین راه حل قانونی برایش جستجو میکنند لذا حوزه های قانونگذار مکلفیت دارند برای بیرون رفت از بحران و احیای حق مردم در هر شرائط الحاقیه ها وضمائم را در مواد قانون اضافه نماید.اگر وکیل ویا نمایندۀ که در شرائط امن وعادی بیشترین آراء را از آن خود کرده وحال امنیت مؤکلینش تأمین نمیشود تا بوی رأئی دهند مسئول کیست؟ بدون شک از لحاظ تأمین امنیت حکومت پاسخگو است واز لحاظ قانونی کمیسیون های انتخاباتی مسئولیت دارد نقیصه این کمبودرا بمراجع ذی ربط وحتی ملت بازگو کنند جناب آقای معنوی  رئیس محترم کمیسیون مستقل انتخابات من خوب بیاد دارم که جناب شما در یکی از صحبت های خود  فرموده بودید  که ما انتخابات مطابق  به معیارها افغانی وشرائط موجود در کشور بر گزار کرده ایم که نمیتوان آنرا با انتخابات کشور های دنیا مقایسه کرد.حرف معقولی است اما نه به آن حد که باعث فلج شدن نظام و مردم  گردد  * سوال دیگر این است که معترضین علیه کدام نهاد انتخاباتی شکایت داشتند و دارند  ؟ علیه کمیسیون مستقل انتخابات ویا کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به وقت و زمانش  مشخص می شد تا مردم می دانستند  شفافیت در بر رسی وحساب مجدد صندوق های رأئی شان اگر شما باور دارید که کارمندان شما خیانت نکرده اند چه عیبی داشت یا دارد که  در محضر نهاد های معدنی  وحضور رسانه ها و معترضین حساب می گردید تا سیه رو شود آنکه دروغش باشد.اگر کاندیدان ادعای پر بودن صندوق ها وکمیسیونها از خالی بودن صحبت کنند.تشنج وتقابل اثر منفی بر اوضاع امنیتی اقتصادی اجتماعی و وروش های دموکراتیک میگذارد که گذاشته.

عکس العمل زود هنگام ریاست جمهوری و اجراعات محکمه اختصاصی سوال دیگر این است ایا این محکمه  حق داشت و دارد نتائج انتخابات را جرح و یا نیمه کاره کند و یا هیچ مادۀ و قانون درین زمینه وجود ندارد.این مسئله روشن است که محکمه با درنظرداشت فرمان اخیر رئیس جمهور  حق نداشته آنچه را که انجام داده انجام دهد  آقای معنوی می دانم اجراعات و عملکرد های نا عاقبت اندیشه مقامات دیگر شما را با چالش های سخت روبرو ساخته بر آمدن از این بحران هم اسلامیت می خواهد و هم انسانیت و هم صداقت و شفافیت  شما در گذشته تسلیم زور گویی ها و قانون گریزی های دیگران نشده بودید حالا در مورد شما حرف های وجود دارد که گویا شما با مقام ریاست جمهوری حتی معاونین توافق کرده اید که کمسیون شکایات انتخاباتی ماموریت آن ختم است و صلاحیت های آن مربوط به کمسیون انتخابات است فرصت غنیمت است که نه آقای شریفی وجود دارد و نه آقای رفعت نه عاکفی بشمول خارجی ها  هفده ویا هجده نفر را که کمسیون شکایات انتخاباتی بعد از پیروزی همه رای های شان را باطل اعلان کرد صدای اعتراض شان را نشنید  دوباره به پارلمان میاورم و همین تعدا د را از پارلمان اخراج می سازم  در ظاهر امر این اجرعات  آسان است اینکه طی چند ماه گذشته شما در پیشگاه ملت چه گفتید و چه نگفتید هم خدا می داند، هم ملت و هم شما با آوردن این اشخاص به پارلمان که گویا کمیسیون برسی شکایات آنها را ناحق اخراج نموده بود، سوال ایجاد می شود: آیا  محاکمه اعضای کمیسیون برسی شکایات را بعداً  شما انجام می دهید یا باز طی فرمان محکمه اختصاصی دیگری ایجاد می شود تا اعضای کمیسیون برسی شکایت انتخاباتی را محاکمه کند یا آنها از عمل که انجام داده اند بدون قید و شرط معاف می شوند  اگر در خانه کس است یک حرف بس است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com