خانه » خبر و دیدگاه » خریداری ۱۰۷ میلیون دالری از پاکستان: خدمت یا سرقت؟

خریداری ۱۰۷ میلیون دالری از پاکستان: خدمت یا سرقت؟

ministery_agriculture

وزارت زراعت و مالداری افغانستان ۱۰۷ میلیون دالر را به پاکستان طور برگ سبز تحفه درویش از طریق “موسسه یو ان دی پی” اعطا کرده است؛ این تحفه از طریق خریداری تصاویر ستلایتی بی کیفیت که به دقت ۱۰ متر دید میباشد اجرا شده است. چنین کاری را چی میتوان تلقی کرد؟ بی کفایتی در ساختار دولت؟ دل سوزی به دشمن دیرینۀ مردم افغانستان یعنی کشور همسایه پاکستان، یا عدم همآهنگی بین ارگان های دولت نابکار آقای کرزی؟

بلی، اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی که یگانه ارگان نقشه برداری و باصلاحیت در تمام کشور میباشد، تصاویر ستلایتی ۱۰ مرتبه خوبتری را در دپیو های خود موجود و در دسترس دارد که متاسفانه هیچ یکی از ارگان های زیربط دولت به این اداره آشنایی ندارند، و میلیون ها دالر را طور تحفه و یا از کشور به خارج میفرستند که هزاران تن از اطفال بی بضاعت کشور مان از نبود کار و یا نداشتن والدین رنج میبرند، و روز تا ۱۰ شب در سرک ها دنبال یک لقمه نان خشک هستند که وزیر صاحبان بی کفایت کشور مان در این حالت ناگوار و بحرانی میلیون ها دالر را صرف دشمنان اصلی این مرز و بوم مان میکنند.

 به امید فردای بهتر و انکشاف یک افغانستان پیشرفته! 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com