خانه » خبر و دیدگاه » چگونه ارجگذاری به ارزشهای ملی را میان توده های افغانی ترویج بخشید؟

چگونه ارجگذاری به ارزشهای ملی را میان توده های افغانی ترویج بخشید؟

afghanistan_map_flag1

اگر خلقت پدر بشریت آدم علیه السلام را با تأمل بیشتر مورد مطالعه قرار دهیم, رازهای پنهانی این خلقت و سفر وی به باغهای جنت تأثیر عمیقی خود را در جامعه بشری دارا میباشد. الله متعال بعد ازینکه آدم علیه السلام را مسجود ملائک آسمانها قرار داد، او را به باغهای زیبا و دلنشین جنت برای مدت که خداوند خواسته بود رهنمائی و مسکن گزین نمود. هدف ازین سفر تنها در دائرۀ سیاحت باید منحصر نگردد بلکه مقاصد آن بسا عالیتر از آنست که به نظر میرسد علی الرغم اینکه هر چند با دقت عمیقتر پیرامون این برنامۀ الهی تأمل را به خرچ دهیم. البته توأم با قرائن میتوان مقصود اساسی این سفر را همانا الهام بخشیدن بشریت و بهبود ساختن سرشتهای که در عمق وجود انسانیت نهفته است میباشد تا رسالت عظیم را که الله متعال به عهده آدم -علیه السلام- و اولاد هایش گذاشته بود به وجه احسن ایفا نموده، این کرۀ خاکی را با نقشه های فرا گرفته شده از جنتهای الهی آباد و عمران نمایند.

البته انسان به کرۀ زمین فرستاده شده است تا رسالت بزرگ که همانا تحکیم عدالت اجتماعی میباشد ادا نموده, سعادت و خوشبختی را نصیب تمام مخلوقات خداوند گرداند. ازینرو, لطف و مرحمت الله متعال را فراموش نکرد که انسانیت را بعد از فرود آوردنش به زمین, او را با دستورات و قوانین الهی بخش همکاری نمود تا در راستای تأمین منافع و ارزشهای دینی و اخلاقی, اجتماعی و میهنی استوار نگهدارد و باشد که بشریت را از لغزشهای جبران ناپذیر و عوامل شقاوت و بدبختیها در امان و صیانت الهی قرار دهد.

هنگامیکه تاریخ بشریت را ورق زنیم، در میابیم که سعادت و خوشبختی نصیب انسانان شده است که ارزشهای انسانیت را در اجتماع و معاشرۀ خود ترویج دادند؛ و در دفاع و پاسداری از آن تا آخرین رمق حیات خویش استقامت نموده, جانهای شیرین شانرا ایثار ارزشهای دینی و فرهنگی, اجتماعی و ملی نمودند؛ ولی هرگز حاضر نشدند تا همچو ارزشها پایمال گردیده باعث قربانی افتخارات ملی شان گردد. اما افرادیکه ارزشهای ملی را مد نظر نگرفتند، جفای بزرگی را به دوش ملتهای خویش جبراً و قهراً تحمیل نمودند که از یکطرف عوامل نفاق بیگانه پرستی, عصبیت و قوم ستیزی و از طرف دیگر مشکلاتهای اجتماعی و عقده های قومگرائی را طور برانگیختند که سبب فروپاشی و از همگسیختن بندهای مستحکم ملتها در اجتماع انسانیت گردید.

اگر یک انسان ناتوان و بیچاره، ضعیف و رنجدیده چه در سطح انفرادی باشد و یا ملی، متوجه خود گردد و خویشتن را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد، بدون شک همچو ارزیابی نتیجه خوبی را به بار خواهد آورد و راه های بیرون رفت مؤثری را دریافت خواهد نمود که توسط آن قادر بر این شود تا با چالشهائیکه در مسیر راه زندگی و زندگانیش قرار دارد مقاومت نموده به موفقیتهای بسا عالی نائل آید. نظیر اینگونه مثالها در تاریخ بشریت خیلیها زیاد است و اگر بخواهیم که همچو حالات را تحت مطالعه علمی خویش قرار دهیم میتوانیم به تجارب عملی آن دست یابیم.

اینرا نباید فراموش کرد که ملت عزیز ما امروزه با انواع مشکلاتهای سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجه نرم میکنند. البته این مسؤولیت نخبگان و شخصیتهای ملی مردم افغانستان است تا جلو اشخاص مغرض را گرفته نگذارند این ملت یکبار دیگر بعد از مقاومت ملی دست آله بیگانگان گردیده همچو ابزار مورد استفاده قرار گیرد. اکنون وقت آن رسیده است که شخصیتهای غیور این سر زمین با نیروهای مادی و معنوی، پیشنهادات و انتقادات علمی و سیاسی خویش در راستای رهائی این ملت از رنجها و دردهای بیگانه پرستی اقدام جدی نمایند. نا گفته نماند که مسؤولیت جوانان تحصیل یافته در قبال جریانات سیاسی افغانستان بسا ارزنده است و باید در راستای تأمین و پاسداری منافع ملی از هیچ نوع قربان دریغ نورزند.

من امروزه سرچشمه تمام مشکلاتهای افغانستان را در عدم شناخت و ارجگذاری توده های جامعه افغانی به ارزشها و منافع ملی میدانم. مردم کشور ما به ویژه سیاستمداران و سیاستدانان, حکومت و دولتمردان, حقوقدانان و فرهنگیان همه و همه در قبال این معضله مقصر و مسؤول اند و تا کنون نتوانستند ارزشها و منافع افغانستان را در چوکات ملی به توده های جامعه افغانی معرفی و نسبت به ارجگذاری به آن انگیزه بخشند. این ملت نمیتواند واقعا یک ملت خوشبخت و سعادتمند باشد تا انگیزه ارجمندی و ارجگذاری به ارزشها و منافع ملی در عمق وجود تک تک فرد هموطنان عزیز آبیاری نگردد. این فرهنگ را باید تجدید حیات بخشید در صورتیکه واقعا هموطنان عزیز ما سربلندی و عزت نفس میهنی خویش را در لابلای ملی و بین المللی آرزمند اند.

فرزندان این میهن سلحشور و آزاده بخش باید از خواب غفلت بیدار شوند، از قوت خویش در اتفاق و وحدت ملی استفاده اعظمی نمایند و نگذارند تا آله دست بیگانگان قرار گرفته میهن خویش را میدان بازیهای سیاستهای مخربانه دشمنان این ملت غیور و رنجدیده قرار دهند. هموطنان ما باید بدانند که عوامل مشترک در این سر زمین آزادیخواه وجود دارد که هرگونه مرزهای قومی و نژادی را باطل شناخته معیارات ارزشهای ملی, وفاق ملی و منافع علیای ملی را تعین و ارجگذاری مینماید.

این سر زمین دارای فرهنگ واحد، دین واحد، کتاب و دستور العمل واحد و قانون اساسی واحد است که همه اقوام را تحت نام یک ملت زیر پرچم واحد گرد هم آورده است. پس چه چیز ما را از هم جدا میسازد؟ و چه چیز ما را در معرفی و شناسائی ارزشهای ملی و منافع ملی مانع میشود؟ چه چیز ما را در پاسداری و دفاع از ارزشهای ملی و منافع ملی بیگانه قرار داده است؟ چه چیز ما را ازینکه یک ملت غیور مسلمان و افغان هستیم باز میدارد؟

ملت غیور و فرزندان عزیز کشور محبوب ما افغانستان باید بدانند که هرگز راه سعادت و خوشبختی را به ارمغان نخواهند آورد تا ارزشها و منافع شخصی و گروهی خویش را فدای ارزشها و منافع ملی نسازند. وقتیکه کلمه ملت را به زبان میرانیم, بدون شک کلمات اقلیت و اکثریت را در قاموس ملت سالاری هرگز نمیتوان یافت. پس این ارزشهای ملی است که یک ملت عقبمانده را به قله های سربلندی و عزتمندی سوق میدهد. این منافع علیای ملی است که یک ملت درمانده را به قله های پیشرفت و ترقی رهنمائی میکند.

پس بیائید که دست به دست همدیگر داده از همچو ارزشهای ملی و افتخارات میهنی زیر پرچم اخوت و همزیستی دفاع نمائیم و برای دستیابی به منافع علیای ملی تحت تأثیر هیچ نوع چالشهای سیاسی و اقتصادی بیگانگان و دشمنان این میهن قرار نگریم. بیائید تا ارزشها و منافع ملی را در بطن توده های افغانی ترویج دهیم و با انگیزه های ملی گرائی خود را آراسته سازیم. باید از غرور دینی و میهنی که اعماق وجود ما را به جوش و خروش وطندوستی و خدمت به دین و وطن تحریک مینماید استفاده نیکو نمائیم و فعالیتهای خسته ناپذیر خویش را در این راستا ادامه دهیم تا باشد که سعادت و خوشبختی, پیشرفت و ترقی, رفاه اجتماعی و اقتصادی که شایستگی ارجمندان و آرمانهای رادمردان این سر زمین است به ارمغان آورد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com