خانه » خبر و دیدگاه » ‘ایجاد پایگاه های دائمی امریکا در افغانستان جداً تأمل برانگیز هست’

‘ایجاد پایگاه های دائمی امریکا در افغانستان جداً تأمل برانگیز هست’

usaflag_afghanistan

 

اخیراً سر و صدا و شورش ورک های زیادی در رسانه های تصویری، صوتی و چاپی و همچنان در محافل و مجالس  افغانی چه در داخل و خارج از کشور  به پا شده است  که گویا امریکا در صدد استقرار پایگاه های دائمی در افغانستان می باشد. در ارتباط به این موضوع مقامات امریکائی با  دولت افغانستان تماس گرفته اند –   در واکنش به این خبر، چند گونه موضعگیری به شرح ذیل مشهود بوده است:

رئیس جمهور افغانستان موضوع را به لوی جرگه و مجلس ملی محول کرده است؛ 

توده از افغانها نسبت به  این مسئله بدبین و منفی هستند؛

گروه دیگر خوش بین و مثبت؛ 

و گروه سومی  بی طرف و  بی خبر.

آنچه را من میخواهم در ابتدا بگویم اینست ما نمیتوانیم یک مسئله مهم را بدون ژرف نگری و تدقیق و بی درنگ خوب و بد نمایم و به صورت آنی  اظهار رأی کنیم خصوصاً زمانیکه با میتود علمی سر و کار داشته باشیم ولی تا انجا که موضوع بحث هذا مطرح است. واقعیت های عنیی، تجربیات تلخ، مشاهدات  درد ناک  و نامطلوب در جامعهء ما به کمی وجود نداشته است که ما نتوانیم خوب را از ناخوب سره نمایم.

در مقطع فعلی که بحث ایجاد پایگاه های دائمی امریکاه در افغانستان مطرح است، بعضی از هموطنان ما  در داخل و خارج کشور به دلایل که خود انها دارند، نسبت به بدان خوش بین اند ولی عده دیگر نسبت به آن منفی و بدبین می باشند. شعمهء از نظریات اهل خبره و همچنان جوانان این کشور را به عنوان نمونه در آخر این مطلب درج خواهم کرد.

صاحب این قلم با توجه به اوضاع فعلی و بادرک عواقب احتمالی ایجاد پایگاه های دائمی امریکا در افغانستان ،  یک دیدگاه ء نقادانه نسبت به  مسئله  دارم.

به نظر من اوضاع آشفته و نابسامان فعلی در کشور ناشی از غرض ورزی های مذبوحانهء بعضی عناصر غربی و همچنان مداخلات کشور های منطقوی و خاصتاً کشور های همسایه و ندام کاری و عدم مسؤلیت پذیری سردمداران بی کفایت و دستور پذیر خودمان هست که این همه عوامل برای فرصت طلبان کمک کرده است تا با گذشت زمان به اهداف طویل المدت خود در کشور و نهایتاً در منطقه دست یابند.

با درک شرایط در کشور و منطقه، ایجاد پایگاه های دائمــــــــی امریکا در افغانستان در نفس خود میتواند بحران افرین باشد چون  کلمه دائمی جداً تأمل برانگیز است چون مسئله استقلال، آزادی و دهها گل واژهای دیگر را شدیداً تحت شعاع قرار میدهد این از یک سوی و از سوی هم، محققاً مردمان این کشور مردمان مذهبی و سنتی اند که نسبت به  همچو مسئله حساسیت انقلابی دارند. اگر به چنین پیشنهاد از جانب دولت افغانستان جواب مثبت ارائه شود بدون اینکه میکنازم درست و مؤثر در کار باشد، یکی از تبعادت ناگوار چنین تصمیم میتواند نگرانی و دست به عمل شدن  کشور های منطقه بخصوص همسایگان کشور   را به قبال داشته باشد که   انها به خاطر متوقف نمودن این جریان، با تمام امکانات دست داشته و با با استفاده از عوامل داخلی، مداخلات خود را تشدید خواهند بخشید.

به نظر ما تازمانیکه خود افغان ها متحد نشوند و برای آبادانی کشور خود کمر بسته نکنند و به عدالت و برابری اجتماعی باورمند نشوند و آنرا عملاً تحکیم نبخشند، ایجاد پایگاه های نظامی دائمی ویا مؤقت  در افغانستان  نه تنها نمیتواند به تحکیم صلح و ثبات پایدار در کشور کمک کند بلکه در نتیجه یک بحران بالقوه  شکل خواهد گرفت.  – این را من از انجا میگویم که طی ۹ سال گذشته با وجود حضور غرب ویژه تاً امریکا در افغانستان کدام از این مأموریت ها: – دولت سازی، ملت سازی، استحکام ثبات سیاسی،  شکست مخالفین و تروریزم و نهادینه کردن دیموکراسی و دهها مسئله دیگر موفقانه انجام پذیرفت که حالا ما به موجودیت پایگاهای دائمی امریکا در کشور امیدوار  باشیم – نشود سطحی نگری نسبت به این مسئله، فاجعه را به بار آورد!

راه حل:

حضور نیروهای غربی  و همچنان مسئله  ایجاد پایگاه های امریکا در افغانستان باید از لحاظ زمانی مقید و تحت شرایط خاص که به نفع کشور باشد، استوار باشد. نامسؤلانه برخورد کردن نسبت به این قضیه میتواند یک جفا و خیانت نابخشودنی به حق نسل های آینده محسوب شود.

رهبری توانا، خدمت گذار و متعهد نیاز عصر ماست که برای ملت سازی ودولت سازی و آوردن ثبات سیاسی و صلح پایدار تلاش خستگی ناپذیر به خرج دهد. همچو یک رهبر میتواند تا  یک نظام مردمی مؤثر را ایجاد نماید و از سوی هم، گام های استوار در راستای  تقویت اتحاد ملی بردارد که در پرتو آن عدالت اجتماعی استحکام یابد. از یک رهبر توانا بر می آید تا در قسمت اتخاذ تصامیم بزرگ، مسؤلانه برخورد نماید.

اگر در برداشت من خطا و اشتباه باشد، لطف نموده بر من ببخشید و واقفم سازید.

نظریات بعضی از هموطنان در رابطه به ایجاد پایگاه های دائمی امریکا در افغانستان به شرح ذیل است:

صبور رحیل

خوب است، تنها در صورتی که یک حکومت مردمی در افغانستان برقرار باشد. ورنه اگر پایگاه امریکا وسیله یی شود برای تقویهء یک نظام فاسد و ستمگر باید به هرچه در توان داریم با ایجاد همچو پایگاه هایی مخالفت کنیم. ایجاد پایگاه به تنهایی خود نمی تواند به ضرر ما باشد. امریکا در جاپان و جرمنی هم پایگاه دارد. اما این کشور ها ازین پایگاه های نفع می برند. مربوط به این است که ما چگونه حکومتی داریم.”

بصیر بینا

“من هم موافقم. باید کرنتى بدهد که نسل کشى نمیشود درین کشور و یک حکومت با دموکراسى واقعى که تمام اقوام برادر درآن سهم مساوى داشته باشند و قانون حاکم باشد نه بشتونوالى.این کرنتى را رسمى و کتبى بدهد نه به وعده ووعید هاى میان خالى .درین صورت بایکاهاى خودرا بسازد، وگرنه من با این دوست بیترسم در برابرش قیام خواهیم کرد.”

اختر محمد عبدالله بخشی

“در حال حاضر دو دسته نیروی خارجی نظامی در افغانستان فعالیت نظامی دارند؛ ائتلاف جهانی برای مبارزه با تروریزم تحت نظر امریکا و نیروهای ناتو. دستاوردهای امریکا برای حمله به افغانستان ثابت نبوده است. اولین اتفاقی که بعد از حوادث یازدهم سپتامبر ا…فتاد این بود که کشور های غربی تروریزم را در سیاست خارجی خودشان جایگزین کمونیزم کنند. به همین دلیل توانستند اجماع خوبی را برای حمله به افغانستان ایجاد کنند. هم به لحاظ حضور نظامی و هم به لحاظ پشتیبانی سیاسی و هم به معنای مشارکت در سایر موارد. موضع دیگر این که امریکا این فرصت را پیدا کرد که از حضور در افغانستان برای مدیریت تعاملات منطقه استفاده کند و از این منطقه بتواند کشور های رقیب خودرا مهار سازد و خود یکه تاز میدان شود، اما تا حال اهداف امریکا قسمیکه پیش بینی نموده بود تحقق نیافت وموارد زیادی باعث شد تا نیروهای اشغالگر آنچنان که میخواستند در منطقه تسلط پیدا کنند و این کار بسیار خوبی هم شد چون در دنیای امریکا قدرت اکثراً بدست یهودی ها است کسانی را که کتاب برحق الهی دشمن خطاب شان کرده و این گروه قبل از اینکه به سایر موارد فکر کنند به این می اندیشند که چگونه بتوانند اسلام را تضعیف کنند. بنده منحیث یک فرد این جامعه از حضور دائمی نیروهای امریکائی در افغانستان پشتیبانی ننموده و جداً مخالف حضور این نیروهای اشغالگر هستم و فقر هزار مرتبه بهتر از این است که مستعمره باشی – به امید آزادی.”  

بسمل بهادر

” کشوری که همیشه دستخوش بیگانه ها بوده بخصوص همسایه های خود و همیشه میدان رقابت های شرق و غرب و کشوری که همیشه مصروف جدال های سیاسی با پاکستان و ایران بنده منحیث یک جوان افغان حضور دایمی امریکا در افغانستان را به منافع افغانها میدانم مشروط بر اینکه این حضور با تامین حاکمیت افغانها از سوی نظام های شان تامین شود هر گاه این پایگاه ها در امورات داخلی ما مداخله و بدون مشورت با دولت های ما فعالیت داشته باشند بدون شک که قابل پذیرفتنی نیست.”

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com