خانه » خبر و دیدگاه » بدخشان در کویر انتخابات

بدخشان در کویر انتخابات

 

انگیزه این نوشته درحقیقت مطالعه پاسخ ریاست اطلاعات وفرهنگ بدخشان بدوتن ازمنتقدین بود، گرچه هدفم این نیست که بخواهم وضع ریاست اطلاعات وفرهنگ بدخشان رابررسی کنم بلکه میخواهم نیم نگاهی باوضاع عمومی بدخشان بیأندازم زیراشترراگفتندکه چراگردنت کج است؟ گفت : کجای من راست است که توفقط گردنم رامیگوی؟ بخوانید و باور نکنید. 

ادامه مطلب…  (فایل pdf)

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com