خبر و دیدگاه

از نامستقل نامشروع بدنیا آمد

karzaiuscartoon

سرانجام جعل تخلف و تذویر به کرسی نشست.تقلب از دروازه داخل شد و قانون بدون مقاومت از پنجره بیرون رفت.

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز     دست غیب آمد و برسینه نامحرم زد

قانون در حریم زور، تذویر تقلب عنصر نامحرم است و ناخداگا وارد دایره تماشای تقلب شده بود, دست خیانت از آستین قدرت بلند شد و برایش گفت که جای تو این جا نیست برو خارج شو.

همانگونه که از قبل نشانه هایش هویدا بود به تحقق انجامید.کمیسون نامستقل به طور نامنتظره ای تاریخ۱۱ عقر ب سال ۱۳۸۸ اعلان نمود که چون آقای عبدالله در انتخابات اشتراک نمی نماید بنابرین آقای کرزی به صفت ریس جمهور دوباره به کرسی اش ابقا گردید.

ازقبل معلوم بود که ریس کمیسون نامستقل چه کسی را نشانه گرفته که درفرصت نسبتا مناسب اعلان کند.

آقای لودین قبل از انتخابات در ارگ سوگند یاد کرده بود که من به هروسیله ای که باشد شما را به صفت ریس جمهور اعلان خواهم نمود این وعده من است.

باوجود ابهام های اییکه در قوانین کشوردر چنین حالات استثنای وجود دارد انتخا ب شتابزده کرزی از طرف کمیسون نامستقل و تقلب کار چه بوده میتواند؟

واضح است که سناریوی ابقای دوباره کرزی ماه ها قبل نوشته شده بود .این سناریو با بیش از ۲۵۰ ملیون دالر با کارگردانی کمیسون مستقل انتخابات در ظرف بیش از یک ماه در  مناطق و مراکز تخیلی  شوتنگ گردید .و روز دوشبنه  مورخ یازدهم عقرب سال ۸۸ به روی پرده های تلویزیون ها وسینما آمد.

خلاصه کلام اینکه این انتخابات با این رسوایی و بدنامی ایکه در دور اول آن انجام شده بود لازم بود که تقلب کاران و خیانت ورزان رای مردم طبق حکم قانون مجازات میشدند برعکس بر کرسی قدرت دوباره تکیه زدند.

حال باید دیده شود که زایش نامشروع از نامستقل چه عواقبی بدنبال خواهد داشت؟

هنوز ستاد داکتر عبدالله به این اعلان شتابزده کمسیون به اصطلاح مستقل واکنش نشان داده است. گرچه واکنش ستاد کرزی معلوم است

. اعلان آقای کرزی به عنوان برنده انتخابات که در هاله ای از ابهامات حقوقی و قانونی به سرمیبرد و نامشروعیتش از مشروعیت آن فربهی میکند , به یقین بیشتر آگاهان سیاسی, کشور را در ورطه بحران های بیشتری قرارخواهد داد. انتخاب شتابزده کرزی به عنوان ریس جمهور خلاء های قانونیت و مشروعیت را آشکار کرد. ونشان داد که در افغانستان قانون محوری جای خود را به قلدر محوری و امتیازگیری های منطقوی و سمتی  داده و نامشروعیت جامه ارغوانی مشروعیت را به تن کرده است.

انتخابات باهمه عیوب و تقلب های که در آن شده بود به نفع تقلب کاران خاتمه یافت حال دیده شود در این میان قلدارنی ایکه کرزی را در اینجا و آنجا صاحب رای ساختند با آقای کرزی چه گونه تصفیه حساب میکنند . حال منتظر بود که انتصابات درونی میان قلدرآن برسرچوکی های وزارت ,سفارت و…. بکجا خواهد  کشید.

تا جایکه معلوم شده تنها چوکی وزارت امورخارجه به دوازده نفر وعده داده شده  معلوم خواهد شد که کدام قلدر زورش بیشتر است تا بتواند این چوکی را که برایش بیش از دوماه انتظار کشیده لگدمال نماید. با این تعدد چوکی سواران باید قرعه کشی صورت گیرد خدا میداند که در قرعه کشی چقدر تقلب صورت گیرد.

با این وعده های وزارت ,ریاست و سفارت به این تعداد افراد که تعداد شان شاید صدها تن باشند امکان ندارد که این تعداد چوکی های محدود بسنده باشد .آقای کرزی باید از طرفندی که در انتخابات استفاده کرده بودند که مراکز خیالی رای دهی ایجاد کردند,حالاباید چوکی های خیالی, وزارت های خیالی ,سفارت های خیالی و….ایجاد نمایند تا بتواند به وعده های قبل از انتخابات پاسخ داده باشد. در غیر آن خود در زیر سم های قلدان و چوکی سواران منتظر لگدمال خواهد شد.

حالا محقق ,دوستم ,نادری ,فهیم خان با پشتاره های عظیمی از امتیازات و وعدهای  داده شده در عقب ارگ ریاست جمهوری صف خواهند  کشید که تا دیر نشده سرنوشت وعده ها و امتیازات روشن شود. همانگونه که در کاندیدان ریاست جمهوری تعدد کله کاندیدان بسیار زیاد بود , کله کاندایدان وعده های داده شده وزارت ,معینت ,سفارت و…. بیش از آن خواهد بودکه تصورش میرفت.

نامشروعیت را میتوان در این مقطع تاریخ کشور خوب درک کرد. زمانیکه قانون برانتخاب مشروع یک ریس جمهور تاکید دارد , تاکید همگون بر مجازات تقلب کاران و خیانت ورزان در آرای مردم را نیز دارد. اما زمانیکه از  قانون جانبدارانه بهره گیری شود و جارچی های نامستقل از پیش دهل و نغاره را به گردن آویزان کنند و در کوچه و بازار به نفع جناح قدرت و ثروت به نعره بپردازند  معلوم است که از نامستقل نامشروع به دینا خواهد آمد.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا