خبر و دیدگاه

شعله های آتش بسوی بلخ

attahkarzaiatmar

هشت سال است که نیروی بین المللی با تمام ساز و برگ نظامی امروزی برای نابودی گروه مرموز الفاعده و طالبان به سرزمین مقدس ما پا نهاده اند و تا هنوز این جنگ نه تنها نتیجه مثبت نداده است بلکه سازمان جنکی ناتو که در اغازین روز های تاسیس برای مبارزه با اتحاد شوروی وقت اساسگذاری شده بود در برابر گروه طالبن القاعده اظهار ناتوانی میکند،  در مقابل نیرو های مخالف که در اخرین روز های سال ۲۰۰۱ اثری از انها باقی نمانده بود اکنون در بسیاری از ولایات جنوبی – جنوب غرب و بالاخره شمال کشور توانائی بیشتر جنگی خود را در برابر حریف نیرومند و تا دندان مسلح به نمایش گذاشته است، به گفته یکی از دانشمندان کشوراداره ضعیف کابل عاملی برای بقدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان محسوب میشود حالا تصور کنید اگر سازمان ناتو در برابر اتحاد شوروی سابق قرار میگرفت سرنوشتش بکجا می انجامید؟. روحیه نظامی طالبان زمانی بیشتر قوی گردید که صدراعظم ایتالیا در یک اعلامیه شتاب زده بعد از کشته شدن ۶ سرباز انکشور گفت: نه تنها نیروی ایتالیا بلکه تمام نیروی های خارجی باید از افغانستان خارج شوند.

از چندی به اینسو گزارشات موثقی به نشر میرسد که وزارت داخله کشور و مشخصا اقای حنیف اتمر تلاش دارند تا در قدم نخست نیروی های طالبان را به شمال کشور منتقل و بعدآ انها را تا دندان مسلح میسازند و حتی اسنادی در دست است که موتر های رنجر وزارت داخله مستقیما سلاح و مهمات را در اختیار اعضای طاهر یولداش و حزب اسلامی حکمتیار در ولایات کندز و بغلان قرار میدهند و چند شب قبل تلویزیون نور که از کابل نشرات مینماید و تلویزیون بی بی سی فلم مستندی از تحویلی سلاح  بمخالفین را به نشر رسانید اما با تاسف که نه دولت و نه وزارت داخله افغانستان در این رابطه واکنشی نشان نداده اند به گفته ی معروف: از ماهی پرسیدن چرا حرف نمیزنی گفت دهنم پر آب است، مسوولین دولت افغانستان و مخصوصا اقای اتمر حرفی برای گفتن ندارند. بگفته مبصرین هدف نهائی مسلح ساختن مخالفین در ولایات  کندز و بغلان مطمینا برهم زدن امنیت ولایت بلخ است. سوالی که بصورت جدی از دولت افغانستان و نیروی های بین المللی مطرح میشود این است که مفهوم جنگ با تروریزم چیست؟ چرا عساکر بیگناه خارجی بدون هیچ جرمی در این جنگ نا مقدس کشته میشوند؟ و چرا میلیونها دالر که همه حاصل تکس دهی مردمان مقیم در کشور های خارجییست در افغانستان به اسم مبارزه با تروریزم بمصرف میرسد؟ بالاخره جامعه بین المللی و دولت افغانستان در اخرین تحلیل از ملت رنجدید و این سرزمین ویران چه میخواهند؟

چرا باید شمال کشور نا ارام شود؟  چرا اقای اتمر تجربه ناکام دوران کمونستی خود را که ملیشه سازی بود اکنون تکرار میکند؟  سوالاتیست که اینده نزدیک پاسخگوی ان خواهد بود. ناامنی در شمال کشور نارامی در یک ولایت نخواهد و بیک جنبش سراسری مبدل خواهد شد که با اطمینان گفته میتوانم کنترول ان از توان دولت و نیروهای بین المللی خارج خواهد بود و افغانستان بار دیگر بیک میدان جنگ خونین مبدل خواهد شد. در این حال اگرجنگی صورت بگیرد کشور های همسایه افغانستان روسیه،  چین و هندوستان تصور نمیکنم نقش تماشاگر را ایفا نمایند زیرا آنها خوب میدانند که ادامه این بازی که در راس ان انگلیس مکار قرار دارد در داخل خاک  انها خواهد بود و هیچ عقل سالم قبول نمیکند که دست به اقدام متقابل نزنند.

یکی از اشتباهات غیر قابل بخشش اقای کرزی سپردن مهمترین وزارتخانه افغانستان بدوش یک کمونست شکست خورده بود که اکنون در وابستگی مستقیم با دولت انگلیس تلاش دارد تا شکست های گذشته اش را جبران کند و از مجاهدین و مردم دلیر شمال که در دوران جهاد مقدس ضربات کشنده ی بر کمونستان وارد نمودند انتقام بگیرد. شاید هم این تصمیم اقای کرزی اشتباه نبوده و عمدآ خواسته اند تا برای بقای خود بار دیگر کمونستان را در برابر مسلمان قرار بدهد. گزارشات موثق از ولایت بلخ میرساند که که اقای اتمر در بیشتر حوزه های امنیتی انولایت معاونین کشفی را از کمونستان سابق انتخاب نموده و آنها را وظیفه داده تا کمونستان را دوباره در یک حلقه نامقدس کنار هم قرار داده و اسلحه و مهمات دولت را در اختیار انها قرار بدهد تا در روز دلخواه بار دیگر بر مردم بیگناه ما بتازند و ثبات ان ولایت رااز بین ببرند. اعلامیه روز جمعه وزارت داخله مبنی بر مهار ساختن نیرو های یولداش مفهوم تشدید جنگ و ایجاد ناامنی بیشتر را میرساند.

جناب کرزی، اقای اتمر آیا گاهی به پایان این بازی خطرناک ضد ملی و ضد انسانی اندیشیده اید؟ ایا برای شما جان انسانهای این کشور ارزشی دارد؟ مگر تقصیر این مردم ازاد منش در کجاست که باید کشته شوند بدون انکه جرم خود را بفهمند؟ برای افغانان بیشتر از هر مساله دیگرحفظ حاکمیت ملی که در جریان انتخابات خدشه دار شده است مهم است و نباید کاندید های محترم برای بقدرت رسیدن اختلافات قومی، زبانی و منطقوی را دامن بزنند.

اعضای محترم پارلمان افغانستان! منی که به هزاران کیلومتر از سرزمینم بدورم  این واقعیت های تلخ را میدانم، مگر شما از ان بی خبرید؟ اگر پاسخ شما برعکس است پس چرا قاطعانه در برابر این دسیسه شوم و دسیسه سازان مزدور عمل نمیکنید؟ ایا شما از توزیع سلاح مقامات دولتی  بمخالفین که از ولایت کاپیسا اغاز و تا کندز و بغلان رسیده است اطلاع ندارید؟ اگر میگوئید نه، پس تاسف بحال ملتی که چنین نمایندگانی از همه جا بیخبر دارند و اگر مطلع هستید و دست به اقدام نمیزنید، مردم ما چنین تصور میکنند که شما ها نیز شریک جرم هستید و با کاروان دزدان برای چپاول و تباهی ملت استین ها را بالازده اید.

از انعده اعضای محترم پارلمان افغانستان که واقعا برای افغانستان دلسوزی دارند منحیث یک هموطن تقاضا دارم تا در این مورد قاطعانه برخورد نموده و برای بر کناری حنیف اتمر از پست وزارت داخله افغانستان و قبل از انکه آتش جنگ در سرتاسر کشور شعله ور شود عمل نمایئد. همچنین بعد از این و تا زمانیکه سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری معلوم نگردد اجازه ندهند تا تعینات و تغییرات در هیچ یک از مراجع دولتی مخصوص در سطوح بالا صورت بگیرد.

کمیسیون انتخابات بروز جمعه اعلام نمود که بعد از ده روز معلوم خواهد شد که ایا انتخابات بدور دوم میرود و یا خیر؟ این اعلامیه صریحآ میرساند که انتخابات بدور دوم کشانیده خواهد شد ولی یقینا تاریخ برگزاری ان به علت سردی هوا و احتمالا ریزش برف که همین اکنون شهر بدخشان را پوشیده است باعث ان خواهد شد تا دور دوم با انتخابات پارلمانی یکجا برگزار شود،  بنا ادامه کار اقای کرزی در پست ریاست جمهوری غیر قانونی میباشد. ادامه کار اقای کرزی در مدت باقیماند به تصور من به نفع افغانستان نیست و باید پارلمان کشور در اینمورد نیز تصمیم اتخاذ کنند و قدرت دولتی را که اقای کرزی و تیم همکارش از ان بصورت اشکار سو استفاده میکنند بمرجع دیگری که در انتخابات نقشی نداشته باشند بسپارند در غیر ان موجودیت اقای کرزی در چند ماه اینده نه تنها بسود افغانستان نیست بلکه کشور را بسوی بی ثباتی و ناامنی بیشتر سوق خواهد داد. شما اعضای محترم پارلمان اگر توان انجام این پیشنهادات را ندارید صادقانه دروازه پارلمان را ببندید تا دشمنان ملت ازادانه انچه مامور شده اند انجام بدهند.

در عین حال من از تمام هموطنان عزیز تقاضا دارم تا بیشتر از این سکوت ننموده و صدای اعتراض خود را بر علیه فعالیتهای ضد ملی حنیف اتمر که تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما را بخطرانداخته است، بلند کنید تا جای که باید این شخص نه تنها از وظیفه برکنار شود بلکه بجرم فعالیتهای ضد ملی باید مورد محاکمه نیز قرار گیرد.

اقای اتمر خوب توجه کن:

“جام جم” هم سرنگون شد ای نخوت مست مست

اشک مردم را بجای باده در ساغر مکن

از در درآ، راه ندامت بسته نیست

نامه ی خود را سیه کردی بسی، دیگر مکن

 

___

نوت: این یادداشتها قبل از تاریخ ۲۶ سپتامبر نوشته است، اقای زمری بشری سخنگوی وزارت داخله در مصاحبه با سرویسهای خبری نشر ویدیو را تبلغات نشراتی خواند اما در بخش دیگر صحبت خود اضافه نموده است که دو تن از افسران که در ویدیو دیده شده اند وظایف انها بحالت تعلیق در امده است. بشری همچنان گفته است که احمقانه که بپذیریم دشمن منابع تمویلی خود را افشا کنند، از دید من ویدیو بشکل ماهرانه توسط تیلفون گرفته شده بود نه اینکه طالبان خواسته باشند اقدام بچنین کاری نمایند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا