خانه » خبر و دیدگاه » کرزی به مردم افغانستان خیانت کرد

کرزی به مردم افغانستان خیانت کرد

karzai_handsup

 

انتخابات اخیر یک فرصت  طلایی برای نجات از دست نظام فاسد فعلی افغانستان بود، ولی با تاسف جنون قدرت طلبی کرزی با تجاوز و خیانت به حقوق مشروع مردم افغانستان باعث شد که این فرصت مثل هشت سال گذشته از دست برود.  جالب اینست که کرزی تقلب را به گفته وی در مصاحبۀ با فیگارو برای رشد دموکراسی در افغانستان مفید می شمارد. این در حالیست انتخابات اخیر بجای اینکه افغانستان را بسوی ثبات و مشروعیت به پیش ببرد، بسوی بحران و حتا تا مرز جنگ داخلی به پیش برده است.

کرزی از مدت ها قبل تصمیم داشت که به هر قیمت در قدرت باقی بماند و برای دست یابی به این هدف از هیچ وسایلی نا مشروع دریغ نورزید.  چنانچه او از تمام امکانات از پول باد آورده و غارت کمک های جهانی گرفته تا پول قاچاق هیرویین برادرانش برای خرید افراد ضعیف النفس  استفاده نمود. وی همچنان از زدو بند خیلی شرمگین با بسیاری دلالان سیاسی، مذهبی و قومی  از تقسیم کرسی های دولتی گرفته تا به تقسیم ولایات  تعهد نمود. اما با همه این تلاشها اکثریت مردم افغانستان اعم از پشتون و غیر پشتون به وی در انتخابات اخیر نه گفتند و برایش رای لازم برای پیروزی ندادند. ولی کرزی در همدستی با کمیسیون اجیرش بنام “کمیسیون مستقل انتخابات” بد ترین دست برد به حقوق مشروع مردم زد که در تاریخ تقلبات جهان سابقه نداشته است. این در حالیست که مردم افغانستان بویژه  عدۀ معدودی مردم جنوب کشور در زیر تهدیدات تروریسم طالبانی به پای صندوقهای رای رفتند که تا سر نوشت خویش را تغییر دهند.

یکی از بد ترین خیانت ها به حقوق مشروع مردم  قوم بریز در قندهار بود که بخاطر عدم حمایت از کرزی آنها را از حقوق مدنی و مشروع شان محروم ساخته و در عوض از نام آنها صندوقها را به حساب کرزی پُر نمودند. البته این یک نمونه آن است و اگر موارد مختلف دست برد و غارت رای مردم توسط  اجیران کرزی  در همدستی با کمیسیون انتخابات را بر شماریم از توان و حوصله این مقاله مختصر خارج خواهد بود.

این انتخابات با همه نتایج نا مطلوبش ،خوشبختانه درسها و جوانب مثبت هم داشته است. یکی از خوب ترین جوانب مثبت این انتخابات افشای چهره های  یک تعداد دلالان منفور و تجرید شده که تحت نام دین و قوم، محل و منطقه تجارت سیاسی می کنند.

کرزی بدون آن در هشت سال اخیر چندان  اعتبار و آبرو نزدم مردم افغانستان و جهانیان به دلایل بی کفایتی، فاسد بودن و دست نشانده ترین انسان در تاریخ افغانستان نداشت، رسوایی تقلبات در انتخابات اخیر آخرین آبروی باقیمانده او را نیز به زمین ریختاند.

اعلام برنده شدن کرزی توسط کمیسیون خود ساخته وی به دل هیچ کسی  حتا بر دل هوادارانش نیز چندان چنگ نزد و کسی هم بروی تبریگ نگفت به جز از احمدی نژاد که خود مثل کرزی ” سلطان تقلب” در جمهوری اسلامی ایران است و نزد مردمش و جهان چندان  مورد احترام نیست. تبریک گفتن یک متقلب بر متقلب دیگر یک رسوایی دیگر سیاسی است.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com