خانه » خبر و دیدگاه » داکتر عبدالله کاندید تغییر و امید مردم افغانستان

داکتر عبدالله کاندید تغییر و امید مردم افغانستان

drabullah_poster

 

خواهران وبرادران عزیز!

قرار است هموطنان ما در افغانستان دومین انتخابات ریاست جمهوری خویش را در شرایط خیلی پیچیده امنیتی، فقر شدید و حضور گسترده قوت های خارجی  برگزار کنند که ممکنست با معیار های قبول شده  در کشور های که تجارب ده ها ساله دموکراسی دارند، برابر  نباشد. اما با آنهم خود نفس انتخابات یک حرکت  خیلی مثبت در حیات سیاسی کشوریکه همواره از بحران مشروعیت رنج کشیده است و رژیم های مستبد سر نوشت مردم را رقم زده اند،به شمار می رود.

در میان ۴۱ تن کاندیدان محترم داکتر عبدالله عبدالله یکی از شخصیت های مطرح   هستند که با برنامه   واقعبینانه و مورد نیاز کشور در مرکز توجه همه مردم  افغانستان صرف نظر از تعلقات نژادی، مذهبی و محل تولد قرار گرفته اند. به باور ما داکتر عبدالله یک سیاست مدار آزموده شده و شناخته شده  افغانستان است که در سه دهه اخیر در بدترین شرایط سنگر جهاد و مقاومت مردم افغانستان را ترک نگفته و در کنار مردم خود باقیماندند. بیاد ما بیاوریم که در سالهای اخیر داکتر عبدالله  یگانه  زبان دپلوماسی مقاومت ملی افغانستان در دشوار ترین لحظات تاریخ ما در خارج از افغانستان بودند. به بیان دیگر زبان دپلوماتیک داکتر عبدالله بود که برنامه های  آِی اس آی  را نقش بر آب نموده نه  گذاشتند  پاکستانی ها بیرق سیاه اسارت را بجای پرچم آزادی مقاومت مردم ما در سازمان ملل متحد در نیویارک به احتزاز در آورند.

بر نامه ” تغییر و امید” داکتر عبدالله نه تنها اکثریت مردم افغانستان، بلکه ما را در خارج کشور نیز امید وار به تغییر  بسوی افق های روشن ساخته است. این در حالیست که مردم از دست رژیم ناکام فعلی به ستوه آمده اند و در جستجوی ناجی و شخصیت کرزماتیک هستند.

داکتر عبدالله با طرح بنیادی  تغییر روابط قدرت از حمایت گسترده در داخل و خارج برخوردار هستند. به نظر ما تغییر نظام ریاستی متمرکز  به  دموکراسی پارلمانی و انتخابی شدن مقامات محلی نه تنها افغانستان را از گرایش به دیکتاتوری، تمامیت خواهی و مدیریت نا کار آمد نجات  خواهد داد، بلکه جنگ  بلاوقفه قدرت طلبی را که درین سرزمین همواره جریان داشته است ، نیز پایان خواهند داد. بدون شک با  عادلانه ساختن ساختار قدرت سیاسی نه تنها پایه های  اجتماعی حاکمیت در افغانستان گسترش خواهد یافت، بلکه افغانستان را در فرایند دولت- ملت سازی  قرار خواهد داد. بدین تر تیب ما شاهد افغانستان آزاد، آباد و سربلند  خواهیم بود.

خانم ها و آقایان ! چرا به رییس جمهور حامد کرزی نه می گوییم؟

به نظر ما حامد کرزی هشت سال مردم  افغانستان را ضایع ساختند. ایشان فرصت های طلایی راکه  در پی سقوط حکومت طالبان در تحت حمایت جامعه جهانی نصیب مردم افغانستان شده بود، از دست دادند. نه تنها تروریسم نابود نشد، بلکه کشور غرق در بی قانونی، بی عدالتی،  فقر شدید، فساد لجام گسیخته و مافیای مواد مخدر شده است.  ازینرو ما معتقد هستیم انتخاب دوباره کرزی بمعنای تداوم حکومت مصیبت  برای پنج سال آینده خواهد بود.

حالا فرصت انتخاب رهبر سالم برای مردم افغانستان فرا رسیده است. انتخاب کردن نه تنها یک حق شهروندی است، بلکه در عین حال مسوولیت و دین ملی و میهنی نیز است که نباید سرنوشت کشور را دوباره بدست رهبران ناکام، بی کفایت و خود خواه سپرد.

مردم افغانستان خواهان انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتیک هستند. اگر انتخابات فعلی مثل انتخابات ۲۰۰۴ با تقلبات گسترده برگزار شود، نه تنها  مشروعیت رهبر و حکومت آینده زیر سوال خواهد رفت، بلکه کشور به بحران عمیق فرو خواهد رفت.

تقلب در انتخابات عنقریب یکی از کابوس های است که به استثنای آقای کرزی  متباقی همه کاندیدان و رای دهندگان را نگران ساخته است.  بسیاری ها سوء استفاده از قدرت دولتی و کمیسیون برگزاری انتخابات را که وابسته به آقای کرزی است عامل اصلی  تقلب در انتخابات  می شمارند. این در حالیست که بسیاری ناظران بین المللی و اعضای ملل متحد شامل کمیسیون انتخابات افغانستان نیز ممکنست بی طرف نباشند به نفع کاندید مورد نظر  شان مداخله خواهند نمود.

به نظر می رسد که حامد کرزی برغم معاملات عجیب و غریب با بسیاری افراد نه چندان نیک نام و دلالان سیاسی و اقتصادی بازنده انتخابات خواهند بود . این در حالیست که داکتر عبدالله با گذشت هر روز از حمایت فزاینده مردم در سراسر کشور برخوردار شده و آقای کرزی را در موقعیت دشوار قرار داده اند.

خانم ها و آقایان!  بیایید با انتخاب داکتر عبدالله بحیث رییس جمهور جدید افغانستان به  عمر  حکومت هشت ساله فاسد و بیکاره حامد کرزی پایان بدهیم.

به امید پیروزی داکتر عبدالله به پیش!

زنده باد مردم افغانستان!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com