خبر و دیدگاه

دیلی تلیگراف: کرزی افغانستان را به تجارت خانه خانوادگی خود تبدیل نموده است

karzaifamilymafia

 

با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات تمام رسانه های غربی پیرامون کاندیدان شده است. در اکثریت نشرات این هفته انتقاد های شدیدی به آدرس کرزی نگاشته اند. روزنامه دیلی تلیگراف چاپ بریتانیا بقلم نویسندگان خود در واشنگتن و کابل صرف به سوء استفاده کرزی و خانواده وی از قدرت و تارج کمک های غربی، ثروت های زیرزمینی، فابریکات، زمین و تجارت مواد مخدر پرداخته است که اینک برگردان آن به زبان فارسی تقدیم میشود. (مترجم)

کمتر از دو هفته به انتخابات افغانستان مانده است، پرسش اساسی که بالای سر رییس جمهور کرزی و خانواده او آویزان است، اینست که آیا آنها ازسر راه مردم افغانستان  خواهند رفت؟

اخیراً کابینه افغانستان از همه وزرا تقاضا نمود که  مقدار دارایی های شان را واضح سازند. رییس جمهور کرزی گفت که او صرف ده هزار دالر و یک کمی زیورات دارد. ادعای کرزی بسیاری غربی ها را در کابل به خنده آورد. اما یک دپلومات با کنایه گفت  رهبر افغانستان تمام کشور را به به شرکت سهامی خانوادگی تبدیل نموده است. کرزی  یک تعدادی کمی را اجازه می دهند که سرمایدار شوند و با کنار راندن مردم  در تقویت طالبان کمک می کند.

در زمانیکه  کرزی خود را برای انتخابات ۲۰ اگست آماده می سازد، پرسش اساسی پیرامون کارنامه رییس جمهور و خانواده او ارزش بیشتر پیدا می نماید.

ثروت های عمده کرزی از زمانی سقوط حکومت طالبان در تحت رهبری امریکا ۲۰۰۱ که او بحیث رییس جمهور افغانستان برگزیده شده است، به چند ین میلیون دالر می رسد.  این زمانیست که برادران او از امریکا پس از مهاجرت طولانی از سال ۱۹۷۹ به افغانستان برگشتند.

در حال حاضر محمود کرزی ۵۴ ساله که در میان شش برادران او دومین برادر بزرگ وی  می باشد با استفاده از فناوری جدید در استخراج معا دن، فابریکه سمنت، انکشاف خانه سازی و یک قرارداد ویژه با کمپنی تویتا، یکی از ثروتمند ترین مرد افغانستان به شمار می آید. این در حالی بود که تا ۲۰۰۱ او شریک در رستورانت های  عادی در بالتیمور، سان فرانسسکو و بوستون بود.

برادر جوان کرزی احمد ولی کرزی ۴۸ ساله از جانب غرب  متهم به دست داشتن در تجارت هیرویین که سالانه ۳.۴ ملیارد دالر عاید مطابق به آمار ملل متحد دارد، است. او هم چنان صاحب زمین های  وسیع، ترانسپورت و تجارت خصوصی امنیتی در قندهار و اطراف آن می باشد.

بد گمانی ها در واشنگتن در حال افزایش است که رییس جمهور شخصاً بطور خاموشانه سر نوشت خود را به شبکه برادران و برادرزاده هایش گره زده است.

منابع امریکایی و پنتاگون در مورد آگاه اند ولی آنها گفتند که مدارک قوی در دست ندارند.” بسیاری ها فکر می کنند برخلاف تصور ما کرزی  یک آدم بسیار فاسد است،ولی او بدور خویش  بگونۀ دیوار ساخته است که ما کمتر دست رسی به آن داریم”. وحید عمر سخنگوی حامد کرزی با خبرنگار دیلی تلیگراف این اتهامات را”پوچ” نامید.

یک تعداد مقامات امریکایی گفتند بزرگترین گناه کرزی این است که او در اکثریت قراردادها ی بزرگ سود آور، جانب برادران و اقارب خویش را در برابر داوطلبان رقیب می گیرد.

سی سال جنگ وضعیت رقت آور، کمبود سرک ها،  انرژی، شفاخانه و آب آشامید نی  را برای مردم افغانستان بجا گذاشته است.  اما کشور های کمک کننده تا حال بیست ملیارد دالر را برای بیرون کشیدن کشور از زیر خرابه  ها از طریق پیاده کردن پروژه های بزرگ ترزیق نموده اند.  در عمل کمتر کاری موثری صورت گرفته است، ولی در عوض بزنس براداران رییس جمهور محمود و ولی کرزی رونق داشته است.

به گفته یک کارشناس افغانستان” رییس جمهور کرزی به سبک قرون وسطایی کشور را اداره می کند. کرزی زمین و معادن را فروخته است و برای آدم کشان اجازه داده است که حکومت کنند. او  حتا یک برنامۀ ابتدایی برای بیرون کشیدن کشور منزوی به دولت مودرن ندارد”.

اما بعد از یک ماه انتقادات سنگین توسط هیلری کلنتن وزیر خارجه امریکا بحیث ” دولت –مخدر” و فشار های بی نتیجه بر کرزی که باید دولت را پاک سازی کند، سر انجام امریکاییها و بریتانوی ها عقب نشینی نموده میدان را برای پیروزی کرزی خالی باقی گذاشته اند.

آقای کرزی  با ۳۶ اپوزیسیون رنگارنگ مختلف مواجع است ، اما به کمک عضلات کلفت مالی، تطمع و  شبکه حمایتی انتخاب مجدد خود را اجتناب ناپزیر ساخته است. آمار قبلی ماه می که توسط انستتوت بین المللی جمهوری صورت گرفته نشان می دهد که کرزی ۳۱ فیصد و نزدیک ترین رقیب او داکتر عبدالله ۷ فیصد حمایت مردمی دارند.(اما وضعیت کاملاً در جریان انتخابات تغییر نموده است. آخرین آمار نشان می دهد که کرزی ۳۵ فیصد و داکتر عبدالله ۳۳ فیصد از حمایت مردم برخوردار هستند. مترجم)

سال گشذته نها بین المللی ” شفافیت” گفت افغانستان در میان فاسد ترین کشور های جهان مقام پنجم را دارد. بسیاری دپلوماتهای غربی معتقد هستند که کرزی در دور دوم ریاست جمهوری خویش نیز حاضر نخواهد شد که با فساد مبارزه کند و یا خانواده خویش  را ممانعت کند. کسی بسیار بدبینانه گفت:” ما این جنگ را بخاطر فساد باختیم”.

یقیناً واشنگتن از نزدیک به اعمال کرزی نظارت دارند. بارک اوباما و پنتاگون با توجه به  این ملیاردها دالر در جنگ افغانستان تقاضا خواهند نمود و کانگرس نیز  پیرامون پالیسی افغانستان بر بنیاد داشته ها و گزارشات تصمیم نخواهد گرفت.

داود سلطانزوی یک وکیل مستقل در پارلمان افغانستان از جامعه جهانی خواسته است که یک تحقیق همه جانبه پیرامون بزنس خانواده کرزی باید صورت بگیرد. سرخوردگی از نخبگان سیاسی و اتهام تقلب و مداخلات در  روند انتخابات خیلی عمیق است. او گفت:” مردم افغانستان می دانند که می توانند یک دولت بهتر داشته باشند. اما مردم افغانستان  از جامعه جهانی این را می طلبند که چرا  آنها را شایسته رهبر کنونی  می دانند.”

یک کانگرسمن امریکایی گفت:” مردم افغانستان بخاطر فساد بی سابقه اعتماد شانرا نسبت به دولت کنونی از دست داده اند. این احساس وجود دارد که این ماموریت را جامعه جهانی در افغانستان باخته است، مگر اینکه رهبری کدام راه جدیدی برای اعتماد سازی پیدا نماید”.

امسال رییس جمهور  اوباما فرمان اعزام ۱۷۰۰۰ سرباز را به افغانستان صادر کرد ولی متحدین ناتو می دانند که صرف با با ابزار های نظامی نمی توان به جنگ شورشیان پایان داد.” دوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا طرح مذاکره با طالبان میانه رو را به پیش کشیده است. افزون بر آن بازسازی کشور و غلبه بر بیکاری نقش حیاتی در بیرون کشیدن مردم در جنوب از  حلقه طالبان دارد.

محمود کرزی برای گرفتن امتیاز یگانه  فابریکه سمنت کشور در یک مزایده از طرف وزارت معادن و صنایع افغانستان در ۲۰۰۷ دست به  یک  توطئه بزرگ زد.  آقای سلطانزوی گفت قاعده مزایده اینست که مزایده کنندگان باید نخست پول نقد خویش را بحیث ثبوت نشان دهند و این در آخرین دقایق تقاضا به نفع کنسرسیوم مورد نظر خواهد بود. اما محمود کرزی به خبرنگار دیلی تلیگراف گفت او ۳۴ شریک در واگذاری معامله داشته است و در نتیجه در یک” معامله شفاف” برنده شده است. او همچنان گفت ماشین و آلات کارخانه زیان آور است و من کمتر از ده فیصد سهم در آن دارم.

آقای کرزی بعد از تلاشهای بی درد و سر میان خانه او در مریلند و کابل  و میان تجارت بزرگ تریشی و لباسهای سنتی و هم گرفتن قرض از یک کمپنی خصوصی  امریکایی برای سرمایگذاری ساختمان خانه ها در قندهار و اپارتمانها در کابل مبلغ ۵ میلیون دالر مفاد نموده است. او همچنان بیش از سه چهارم موتر های  مستعمل تویوتا درسرک های خاکی و پست و بلند افغانستان را از خارج وارد نموده و سود های هنگفتی را کمایی نموده است. آقای کرزی گفت که او این معامله را در امریکا برنامه ریزی کرده بود. به نظر وی  “کمی مشکل است که با سیاست مداران کار شود، اما توانایی و مفکوره های من ایشان را قناعت داد تا قرارداد را با من عقد کنند”.

محمود کرزی  هم چنان رهبری  نهاد قدرتمندی بنام اتاق تجارت بین المللی افغانستان را که دروازه کمک دهندگان خارجی بحساب می آید  در دست دارد.  شیر خان که ریس کابل بانک است نیز  همکار شان در اتاق تجارت بین المللی افغانستان می باشد. زلمی خلیلزاد سفیر سابق امریکا در کابل گفت که تجاران” به من شکایت کردند که محمود کرزی همیشه می خواهد در بزنس جدید آنها سهم داشته باشد”.

آقای سلطان زوی گفت: ” کسانیکه با رییس جمهورقرابت دارند قادر هستند در یک مدت کوتاهی صاحب چنین سرمایه های بزرگ شوند، پس شما خود تان می توانید در زمینه قضاوت کنید”.

قصور رییس جمهور در جلوگری برادر کوچکس احمد ولی کرزی باعث سرخورد گی غربی ها و بسیاری مقامات افغانستان شده است.

گفته میشود احمد ولی کرزی ۴۸ ساله که رییس شورای ولایتی قندهار است در بازسازی قندهار نقش داشته است. او متهم میشود که برای قاچاقچیان هیرویین که در رفت و آمد میان ایران، ترکیه به سمت اروپا هستند، ترانسپورت و امنیت آنها را تامین می کند.

یک کارشناس غربی پزیرفته است که کدام سند محکمی د ال بر اشتراک احمد ولی کرزی در تجارت غیر قانون وجود ندارد. اما او گفت:” نقش احمد ولی کرزی بسیار محتاطانه است ولی دولت امریکا مخبر های خوبی دارد که رابطه وی را با  تجارت مواد مخدر ثابت می سازد”.

احمد ولی کرزی این اتهامات رابی اساس  خوانده گفت:” هیچ کسی در جامعه بین المللی تا حل قادر نشده است که ثابت سازد من در تجارت مواد مخدر دست دارم”.

توماس جانسن یک کارشناس در امور افغانستان در دانشگاه دریایی کلفورنیا می گوید: ” احمد ولی کرزی یک  دلال بزرگ قدرت درقندهار است و بطور رسمی موسسات بزرگ تجارتی را در تحت تسلط خود دارد. او بحیث برادر رییس جمهور کسی به او آسیب رسانده نمی تواند.”

جک شارمن یک نماینده سابق ملل متحد در امور افغانستان که در دانشگاه نیویارک  در زمیه همکاری های بین المللی مصروف می باشد گفت که احمد ولی کرزی در میان چند تا رهبران قبیله یکی از  بزرگترین بدست آورندگان مفاد از خدمات خصوصی می باشد. او به دیلی تلگراف گفت: ” ما در باره پول های خیلی بزرگ حرف می زنیم که کسی بر آن نظارت ندارد.”

برادر جوان کرزی همچنان شرکت موتر هاب باربری بزرگ( لاری) در اختیار دارد. گفته میشود که او زمین های زیاد را برای خارجی ها و برای بیست هزار سربازان  جدید ناتو و امریکا در بدل پول های هنگفت فروخته است.

او در یک کاخ زرق و برق شبه به«کاخ خشخاش»  در خارج قندهار و کابل  که از پول تجارت مواد مخدر ساخته شده است، زندگی می کند.

یک  مامور تحقیق امریکا می گوید: ” هر چند احمدولی در نزدیک پایگاه کاناداییها در خارج شهر قندهار زندگی می کند، اما اینطور معلوم میشود که او در فلوریدا در کاخ ساحل دریا زندگی می کند”.

خانه او بطور روشن نشان دهنده نابرابری در کشور را ترسیم می کند. ثروت در  د ست چند نفر معدود قدرتمند در افغانستان افتیده است ، این در حالیست که اکثریت بزرگی مردم که در باتلاق جنگ دست و پا میزنند، در حالت رقت بار زندگی می کنند.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا