خانه » خبر و دیدگاه » نقش جنـرال امان الله گذر واستاد عطامحمد نور درانتخابات جمهوری افغانستان

نقش جنـرال امان الله گذر واستاد عطامحمد نور درانتخابات جمهوری افغانستان

noorandamanguzar

جنـرال امان الله گذر مشاور امنیتی ریاست جمهوری افغانستان یکی از فرماندهان مشهور دوران جهاد ومقاومت ولایت کابل وشمال کابل می باشد که در زمان مقاومت درمقابل نیروهای خارجی وطالبان به در را فولادین کمربند امنیتی شمال کابل تبدیل گردیده بود. مردم افغانستان قهرمانی،شجاعت، تلاش، زحمات وفداکاری های این دلیر مرد وهمسنگرانش را هرگز فراموش نخواهد کرد.

مردان بزرگ، شجاع وقهرمان که روحیه آبادی وحماسه آفرین دارند. در دل تمام اقوام کشور خود جای خاص داشته، یکی از ویژه گی های این دلیر مرد تاریخ ایجاد روابط نیک ودوستانه با کلیه اقوام افغانستان است و از بوی بدنفاق، اختلافات قوم پرستی شدیداً بد می برد. به اتحاد، اتفاق ووحدت ملی احترام خاص دارد وخود را فرزند شمال، جنوب، شرق وغرب افغانستان می داند و این عمل کرد وی سبب این گردیده که درسراسر کشور دربین مردم عزیز ما جای خاص خود را داشته باشد.

فرماندهی گذر در پیروزی حکومت موقت نقش قابل ملاحظه داشته، به خاطر تامین صلح وقطع خونریزی از نخستین فرماندهی بود که هزار ما میل سلاح ثیقیل وخفیف نیروی خود را به طور داوطلبانه به پروسه دایاک تحویل مسؤولان نمود.

امان الله گذر در پست های فرماندهی غند ۲۹۳- فرمانده لوا ۵۱۶ وفرمانده فرقه ۸، و لوا شاهراه کابل- خنجان ولایت بغلان وفرمانده فرماندهی امنیه ولایت کابل و درحـال حاض مشاور امنیتی مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه نموده است.

جنـرال گذر رسماً پشتیبانی خود را، کاندیدا مشخص اعلان نکرده و این سوال مطرح است که چرا حامد کرزی رئیس جمهور نتوانست این فرمانده مشهور جهادی وپر نفوس رابا خود همآهنگ وهم نظر بسازد. گرچه مطابق قانون هرکس می تواند، به نفع یک کاندید ریاست جمهوری کمپاین ومبارزه کند و آقای کرزی از ضعیف ترین افراد که پایه اجتماعی ومردمی ندارند، حتی مردم کوچه ومحل شان سخت از آنان نفرت دارند، چون چهره اصلی آنان نزد مردم به عنوان دلالان آن بازار سیاسی به خاطر دریافت یک مشت پول به هر دری می روند وبا سرنوشت مردم بازی می کند، بالای شان اعتماد نکرده و درمیان مردم بدنام اند، به خاطر مبازرات انتخاباتی ازایشان درشمال کابل استفاده کرد و حضور این افراد فاصله شدید میان مردم و آقای کرزی در ولایت کابل مخصوصاً شمال کابل ایجاد نمود. مسؤولان ستاد انتخاباتی آقای کرزی در ولایت پروان عده را به نام این که برای شما گندم مساعدتی توزیع می گردد و محفلی را درشهر چاریکار ولایت پروان سازماندهی با سخنرانی معاون کرزی آقای مارشال فهیم مردم فهمیدند، این مجلس برای توزیع گندم دایر نگردیده بلکه محفل کمپاین انتخاباتی جناب کرزی است وگروهی از مردم با عصبانیت محفل را ترک می کنند.

قدرت ونیروی مردم فرمانده امان الله گذر را در، دور اول انتخابات ریاست جمهوری مثلی که مشاورین وشخص آقای کرزی فراموش نموده و درآن زمان درآخرین روز ها اختلاف میان فرمانده گذر ومحمد یونس قانونی کاندیدای ریاست جمهوری وقت ایجاد و روابط میان کرزی و گذر بعد از تفاهم و اظهار وعده ها برای فرمانده گذر که گویا اگر پیروز شدم، من حامد کرزی دربازسازی، نوسازی ولایت کابل، شمال کابل به ویژه منطقه جنگ زده به طور جدی تصمیم ومناطق ذکرشده را بازسازی می کنم.

که بعد ازین فیصله ها تمام مردم ولایت کابل وشمال کابل تا آخرین منطقه ولسوالی سالنگ در کنار فرمانده محبوب ومردمی شان امان الله گذر قرار گرفته وبه نفع کرزی رأی دادند وآقای قانونی با کوچکترین اشتباه بزرگترین ضربه جبران ناپذیر را درمحل ومنطقه خود خورد.

حضورفرمانده امان الله گذر واعلان پشتیبانی از هر کاندیدا حضور مردم شریف اش بود و این یک حقیقت است وشوخی نیست، مردم ولایت کابل وشمال کابل درحـال حاضر نیز درکنار فرمانده جهادی ومردم دوست خود با اتحاد واتفاق برادرانه ایستاده اند ونباید کرزی صاحب این شانس طلایی را به ساده گی از دست می داد وبرای مردم عزیز ولایت کابل وشمال کابل در دوران ریاست جمهوری مقداری به وعده های خود وفا و در نوسازی وبازسازی توجه صادقانه می کرد. ومیلیون ها دالر کمک وارد کابل شد، اما با تأسف مردم کابل وشمال کابل آب ،سرک ونان ندارند.

شخصیت مورد بحث دیگر ما محترم آقای عطا محمد نور والی ولایت بلخ که در دوران جهاد ومقاومت خوب درخشید و از احترام خاص درمیان مردم ولایت بلخ برخوردار است. وی از کاندیدای مشخص رسماً پشتیبانی خود را اعلان نکرده و اما با آقای کرزی در زمینه کمپاین به نفع شان همکاری ندارد واز جمله والیان فعـال وزحمتکش است، به اثر سعی و کوشش وی ولایت بلخ به شاهراه ترقی، شگوفایی رسیده و مردم ولایت بلخ از والی خود رضایت کامل دارند.

عدالت، قانونیت، امنیت وبازسازی و رشد فرهنگی از جمله دستاوردهای محترم آقای نوراست. چیزی که برای مردم افغانستان در شرایط کنونی ارزش دارد وحدت ملی است که درین عرصه برعلاوه ولایات شمال کابل ولایت بلخ با مدیریت استاد عطا محمد نور پیرامون وحدت ملی کار بزرگ صورت گرفته است.

جنـرال امان الله گذر واستاد عطا محمد نور هر دو تن از نظر وابستگی سیاسی مربوط جمعیت اسلامی افغانستان اند. با تأسف رهبری جمعیت نتوانست از موقعیت، قدرت کاری ومردمی این دو چهره مؤفق بعد از حکومت موقت استفاده کند.اما هر دو تن به خاطر تحقق اهداف ملت افغانستان تلاش وسعی، به خاطر تحقق اهداف دموکراسی، عدالت، صلح وبازسازی در حوزه کاری خود تحت رهبری دولت محترم آقای کرزی انجام دادند.

بناءً عطا محمد نور وامان الله گذر مورد احترام مردم بوده، افکار صلح طلبانه و ترقی پسندانه دارند به اتفاق وهمبستگی اقوام کشور می اندیشند ومردم را با خود دارند. به همه هویدا است، عطا محمد نور والی بلخ وفرمانده امان الله گذر با حامد کرزی روابط بسیار خوب داشتند و چرا حامد کرزی نتوانست درین شرایط حساس،سرنوشت ساز که نقش هر دوی شان در پیروزی آینده هر رئیس جمهور واقعاً با ارزش و مطرح است از آن خود بسازد،طوری که مشاهده گردیده درین روز ها مردم، بزرگان قوم، فرماندهان جهادی، مجاهدین و روشنفکران به خاطر ملاقات با فرمانده امان الله گذر و عطا محمد نور، وقت ونوبت قبلی می گیرند.

آیا ایجاد فاصله از آقای رئیس جمهور کرزی به اثر تقاضای مردم به خاطر عدم اجراات بازسازی وغیره وعده ها، ازین دوشخصیت بوده و یا علت دیگری دارد. به نظر من هر رئیس جمهور به شمول آقای کرزی اگر در انتخابات آینده پیروز نشود، موجودیت این دو شخصیت در نظام سیاسی شان مهم وبا ارزش است از پایه مردمی واجتماعی شان باید خارج از تعصبات استفاده کرد.

درفرجام باید گفت: افغانستان به رشد فرهنگی خود نرسیده، شخصیت ها وبرزگان جامعه حرف اول را درتمام تصامیم مردم داری می زنند و مردم به بزرگان صادق وراستگوی خود احترام دارند و شخصیت های مردمی کشور هنوز در بسیج نمودن مردم نقش خود را دارد. ازین شخصیت ها نباید فاصله گرفت به نظریات منطقی شان احترام گذاشت.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com