خانه » تاریخ کهن (خراسان؛ آریانا)

تاریخ کهن (خراسان؛ آریانا)

تاریخ اففانستان را سر از نو باید نوشت

چرا تاریخ کشور را سر از نو باید نگاشت؟ نگونبختانه و دردمندانه، سال هاست که سپهر تاریخ ما را ابرهای ...

متن کامل »

قیام بزرگ بابک خرمدین (بیدار گر همه زمانه ها) بر ضد سیطره اعراب

بر گرفته شده از کتاب “سطیرهء 1400 ساله اعراب بر افغانستان” جلد دوم ،ص 265 – 269 تألیف سلیمان راوش ...

متن کامل »

پادشاهان آریایی: شاهنشاهی کوشانیان

  یوچیها یا کوشانی ها که از جانب شمال وارد باکتریا شده بودند ، درحوزه های سیحون و شمال بحیره ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com