خانه » آرشیو نویسنده: سید آقا هنری

آرشیو نویسنده: سید آقا هنری

چای نوشی شاه ظاهردرسماواری

نبشته ای داشمند محترم احمد فواد ارسلا مٰؤرخ 21. 8. 17 م  را نسبت  چای نوشیدن شاه ظاهر درسماواری درسایت ...

متن کامل »

صفحه ای از تاریخ

دیوانه کار خودرا کرد فبلا این موضوع را میدانستم اما مدرکی دردست نبود که نام ببرم،  بالاخره،  گرامی قدری که ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com