خانه » آرشیو نویسنده: سید آقا هنری

آرشیو نویسنده: سید آقا هنری

به مناسبت چهل و چارومین شهادت میوند وال

  در اردی بهشت سال 1963 به صفحات شمال کشوربرای برگذاری جشن دهقان سفری داشتیم، دهقانانی که ازحیوانات اهلی خود ...

متن کامل »

آیا سردارولی برائت حاصل کرده؟

وردرآن حوض آب شور است وپلید   هریکی لوله همان آرد پدید حضرت بیدل   سردار ولی که گوش به فرمانی ...

متن کامل »

واقعیت تروردرمسجد پل خشتی

  هموطنان ما واقعۀ درد ناک مسجد شریف پل خشتی را، درماه اپریل ومی 1970 م بخاطردارند، تقریبا یکهزارامام صاحبان ...

متن کامل »

نخل وفا‎

. گرنخلی وفا برندهد، چشمِ تری است   تا ریشه درآب هست، امیدی ثمری است آن دل که پریشان شد، ازنالۀ ...

متن کامل »

چای نوشی شاه ظاهردرسماواری

نبشته ای داشمند محترم احمد فواد ارسلا مٰؤرخ 21. 8. 17 م  را نسبت  چای نوشیدن شاه ظاهر درسماواری درسایت ...

متن کامل »

صفحه ای از تاریخ

دیوانه کار خودرا کرد فبلا این موضوع را میدانستم اما مدرکی دردست نبود که نام ببرم،  بالاخره،  گرامی قدری که ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com