خبر و دیدگاه

فرارمغز های دانشمند

 

قسمت اول

هنگام آمدن امام خمینی جوانک های احاساتی به شمول احمدی نژاد  که بعدا دو دوره رئیس جمهور ایران به کمک نظامی ها و دست راستی ها شد ، تمام قدرت را بدست گرفتند و شخصیت های مانند آیت الله شریعت مداری و ابوالحسین  بنی صدر مردان مسلمان میانه رو عالم و شجاع با اینکه بنی صدر پسر خواندهء خمینی بود اورا خلع قدرت و تهدید به مرگ کردند که بنی صدر شبانگاه باتغیر لباس وچهره اش با هوا پیمای نظامی فرار و به پاریس پناهنده شد وی  روز11.10.21 همین سال دردیارغربت جان به جانان سپرد وهمچنان پسرآیت الله شریعتمداری به شهر بن آلمان فرارو پناهنده شد وآیت الله شریعت مداری را در منزلش درشهر مشهد تا روز مرگش تحت تعقیب گرفت. رضا شاه حکم اعدام خمینی را صادر کرده بود که شریعت مداری با صدور لقب آیت اللاهی وی را نجات داد.  البته این جوانان نوکیسه کنترول میدان هوایی تهران را هم دردست داشتند خانمی که با شوهرش میخواست ترک ایران کند یکی از این جوانان نظرش به گردنبند مطلای خانم افتاد و خطاب به وی گفت خانم این گردن بند را شما حق ندارید با خود ببرید  مال مردم است شوهرخانم دست به گردن بند زد وآنرا پیش روی آن آقا ریخت و دستشرا به  کله خود برد و گفت آغا این از پیشت میرود.

با گرو گرفتن 55 نفراعضای سفارت مناسبات امریکا وایران را تا امروزتاریک کردند جیمی کارتر اقراربه پشیمانی خمبنی و نداشتن معلومات کافی کرد.

شاه ایران قرارداد استخراج تیل را با جاپانی ها سردست داشت. امریکا که قبلا پلان برانداختن شاه را ریخته بود این باربا همکاری رادیو بی.بی.سی و تبلیغات منفی، شاه را با کارد ازپشت سر زد با این که آنجا شصت هزار عساکر شان تا دندان مسلح درایران همیش درحال دفاع حملهء احتمالی اتحاد جماهیرشوروی بود و به شاه ایران حتی  ویزای بود و باش را در امریکا ندادند  ایران را تا امروز در لجنزار کشیدند.

باید گفته شود که اصلا ملا های ایرانی را با طالبان مطلق بیسواد نمی توان مقایسه کرد بالخاصه چه آنها برای ملک خود کار میکنند و طالبان مردمان غلام صفت و برای رضای خاطر پاکستان و انگریز درخدمت اند.

و همین قسم با ویتنام شمالی قرادادی بستند با دادن ۵۵ هزار تلفات و صد ها هزار زخمی ومصرف هشتاد ملیارد دالر ویتنام جنوبی را تنها گذاشتند حتی هلی کپتر های خودرا از کشتی به بحر انداختند و گریختند.

هنگام خروج طالبان ازشهر مزار شریف درنومبر2001 امریکاییها آنها را درداخل کانتینرها میانداختند و قفل میزدند. عساکرشان ازبیرون با ماشیندارهای ثقیل فیرمیکردند که خون مانند جوی روان میشد؛ این صحنه ها را جوانی درتیلفون دستی اش ثبت کرده بود و چند بار در مطبوعات نشر شد؛ اما چند روز بعد نه فلمی بود نه فلم گیر؛

اما چه شد که دوسال بعد حامد کرزی با هم کاری سی آی ا برای دوباره سازی  طالب و از بین بردن قوای نظار کمر بستند؟

برژنسکی مشاور ارشد جمی کارتر رئيس جمهور امریکا در کتاب تختۀ بزرگ شطرنجش صفحۀ 97 می نویسد: «افغانستان منابع بزرگ سیاسی دارد و انارشی سیاسی آنجا حاکم است. افغانها قربانی بزرگ دادند.

نظریه پردازان امریکا خواستند افغانستان را به سوسیالیزم روسیه تبدیل کنند که در آن به حیث یک وسیله کار گرفته شد بالا خره به فاجعه تبدیل شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا