خانه » آرشیو نویسنده: پرتو نادری

آرشیو نویسنده: پرتو نادری

مدینۀ فاضلۀ سرزمین عجایب وغرایب

پادشاهی سرزمین بزرگی زیر نگین داشت و کام‌روا بود برهمه چیزی. روزی حکیمی زمین ادب بوسید و پرسید: ای قبله‌ی ...

متن کامل »

ماهمه‌گان بازمانده‌گان قابیل ایم

تا آن بزرگوار فلسفه‌گوی فریاد زد: « انسان، گرگ انسان است!» دیگر سنگ پشت سنگ بود که از فلاخن ملامت ...

متن کامل »

یلدا آوردگاه نور و تاریکی!

  آخرین شب پاییز، نخستین شب زمستان که درازترین شب سال است، آن را شب یلدا گویند . باورها براین ...

متن کامل »

سفری درادامۀ دریا و آن شب مهتابی

 تابستان سال 1354 خورشیدی بود. من در دانش‌گاه کابل درس می‌خواندم  و آن روزها در کشم رخصتی‌های تابستانی را سپری ...

متن کامل »

انتی‌گرال رهبری و شاگردان غبی

  بر رییس جمهور، بسیار عیب جویی می‌کنند و خرده می‌گیرند که این کار را خطا کرد وآن  کار را ...

متن کامل »

پیرمردی که آسمان را جاروب می‌کند

دوستی روایت می‌کرد که رفته بودیم به دامنۀ یکی از تپه‌ها قرغه تا لحظه‌هایی سنگ غم‌ها زنده‌گی و روزگار را ...

متن کامل »

جنبش همبسته‌گی مافیای قومی افغانستان

    دروازۀ خانه چنان به شدت کوبیده شد که ترسی تمام وجودم را فرا گرفت. با وارخطایی دروازه را ...

متن کامل »

آمیب شناسی مافیای قومی

    در آن دهکدۀ زیبا، در جرشاه‌بابا، همین که به صنف هفتم رسیدم؛ مانند آن بود که دستم به ...

متن کامل »

محمود درویش

( ما قربانیانی هستیم که جامۀ جلاد برتن کرده ایم) جای تردیدی نمی‌تواند وجود داشته باشد که محمود درویش پرچم ...

متن کامل »

آن فرزندم رفت و این فرزندم گاهی به دیدنم نیامد!

فکر می کنم شعر همه‌چیزعاصی بود، هم عشق او بود وهم زنده‌گی او. همان سخن معروف است، او شعر نمی ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com