شعر

وحدت و همدلی

 

سرزمین عشق وفرهنگ وادب جاوید باد

درخـور نـور تمـدن مـأمـن خـورشـید باد

از کهـن دوران دارد قـصـه و افسانـه ها

لب بـه لب از بادۀ نـو سـاغـر جمشید باد

چنگ و تنبور و رباب و قیچک و دنبوره ها

پـر نـوای هـمـدلی در محـفـل نـاهـیـد باد

کرگس فاشیزم قومی دورباد ازمرزوبوم

سـیر عـنـقـای سـعادت شـهـپـر امـیـد باد

تا ابد شمشاد وسرو ویاسمن دریک چمن

زینت افـزای بهـار و درخـور تمجید باد

از نژاد و رنگ و باور گلشنی آور پدید

هـر کـدام زیب محیط و لایـق تمدیـد باد

مهر پشتون و هزاره ازبک و تاجیک بهم

زیـر بنای وحـدت دل، مشعل توحید باد

نیست فـرقی در میان سـاکنان سرزمین

حـق شهرونـدی بـرای جملگی تأیید باد

صلح و دوستی و مدارا تا تمدن پرورد

کینۀ چرکین و نفرت ازوطن تجرید باد

شب پرستان تاکه میترسند ازنور سحر

چشـم آزادی طلوع حـرکت فـرشـید باد

در دل مردم نگیرد جای تبعیض و ستم

همت و زور دفـاع حـق بسی تشدید باد

تابکی درارگ کابل قوم پرستی میکنند

جسم فاشیزم وستم بیدست و پا ودید باد

ذهن گوسفندی سراغ مغزمیمون میرود

صدهزاران مرتبه لعنت براین نقلید باد

میهـن آزادگان در بسـتر عـلـم و عـمل

همدل سیر تکامل حـرکـت و تجدید باد

15/12/2019

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا