آهن باب مستعمل توسط طالبان از هرات خارج شد

دکمه بازگشت به بالا