خانه » آرشیو نویسنده: شهریار دادگر

آرشیو نویسنده: شهریار دادگر

نامۀ سر گشاده به رئیس جمهور

شاید اینکه در شناسنامه الکترونیک کدام جزئیات گنجانیده شود، فکر شما را پریشان ساخته و خبر انفجار به گوش‌تان نمی‌رسد. ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com