خانه » آرشیو نویسنده: سید عادل سادات

آرشیو نویسنده: سید عادل سادات

صلح در گرو جنگ

  عده می خواهند که این را القاء کنند که جنگ افغانستان به زودی از طریق مذاکره به پایان میرسد. ...

ادامه مطلب »

حبیب الله خادم دین رسول الله از دهقانی تا ارگ شاهی

آن شاه ما عیار بود قهرمان از خراسان بود بخش اول جملات ساده و عامیانه او همیش با موج تحسین ...

ادامه مطلب »

قرن بیست یک و زن در جامعه مرد سالار افغانستان

  زندگی در اجتماع مسلتزم حضور همه افراد جامعه است ، زنان ،مردان ، کودکان  و بزرگ سالان – در ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com