خانه » آرشیو نویسنده: نجیب الله مسیر

آرشیو نویسنده: نجیب الله مسیر

منشور ملی

داکتر نجیب الله مسیر

درشرایط کنونی که مناسبات نو ی سیاسی – اقتصادی وانتقال مسالمت آمیزقدرت شکل میگیرد، جامعه را میتوان به دورِارزش های ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com