خانه » آرشیو نویسنده: نجیب الله مسیر

آرشیو نویسنده: نجیب الله مسیر

جایگاه‌ تاجیکان در واقعیت اجتماعی‌سیاسی افغانستان؛ نگرانی‌ها وراه‌کارها

جایگاه‌ی تباری تاجیکان درترکیب اجتماعی افغانستان تاجیکان بربنیاد اجتماع تبارهای اوستایی و آریایی که از سه هزارسال پیش از میلاد ...

ادامه مطلب »

متن سخنرانی داکترنجیب الله مسیر در همایش بزرگ تاجیک‌ها در اروپا

داکتر نجیب الله مسیر

جایگاه‌ی تاجیکان در واقعیت اجتماعی – سیاسی افغانستان نگرانی‌ها وراهکارها جایگاه‌ی تباری تاجیکان درترکیب اجتماعی افغانستان   تاجیکان بربنیاد اجتماع ...

ادامه مطلب »

افغانستان درچنگال بحران برخاسته ازقانون اساسی

داکتر نجیب الله مسیر

    جامعه ما درحالت گذار بوده و پیگیری قانون اساسی درستیز با ضرورت دگرگونی ها در زندگی سیاسی – ...

ادامه مطلب »

منشور ملی

داکتر نجیب الله مسیر

درشرایط کنونی که مناسبات نو ی سیاسی – اقتصادی وانتقال مسالمت آمیزقدرت شکل میگیرد، جامعه را میتوان به دورِارزش های ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com