خانه » آرشیو نویسنده: دکتر نجیب الله مسیر

آرشیو نویسنده: دکتر نجیب الله مسیر

گونه یابی نظام های سیاسی

  بود ویا نبود دولت بحیث یک پدیده پیچیده وچندپهلو به سه سازمایه وابسته است – قلمرو، مردم(جمیعت) وحاکمیت؛ وابسته ...

ادامه مطلب »

راه پیروزی بردشواریهای ملی

داکتر نجیب الله مسیر

  مرزهای افغانستان که درشرایط رقابت امپراتوری های بریتانیا وروسیه شکل گرفته است، سبب حضور گروه های گوناگون قومی (اتنیکی) ...

ادامه مطلب »

مناسبات متقابل دولت مدرن با اسلام

  مسئله حاکمیت، گونه ها، درون پندارو چگونگی تحقق آن، اساسی ترین وامروزی ترین (رویدست ترین) بحث ومصروفیت چیزفهمان، روشنفکران ...

ادامه مطلب »

منشورآشتی ملی

  سازش میان نیروهای سیاسی، مردم ودولت تکامل پیچیده وغم انگیز بشریت درسده ی بیستم، یک خواست را درزندگی سیاسی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com