خانه » آرشیو نویسنده: نجیب الله جویا

آرشیو نویسنده: نجیب الله جویا

تبعیض و تعصب عامل تمام بدبختی درکشوراست…؟

  تبعیض به معنی برخورد نابرابراست، طوری که با شخصی که درموقعیت و شرایط یکسانی با شخص دیگری قراردارد، برخورد ...

ادامه مطلب »

نقش دانشجوی درسازندگی و بالندگی ای افراد و جامعه

  میخواهم بگویم که پیدایش علم و دانش با خلقت انسان برابری می کند و همواره بشر در صدد آن ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com