خانه » آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی (برگه 5)

آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

دروغ

  هــرچه دیدم درمحیط کار ما بوده دروغ حرف ما، پیمان ما، کردارما بوده دروغ خود به قعـــرتیره گی وذلت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com