خانه » آرشیو نویسنده: حمید بخشی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: حمید بخشی

وحی الهی

از پی روپوش عــامه دربیان وحی دل خوانند آنرا صوفیان آنطور که در معنی و تفسیر سخن مولوی گفته اند ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com