خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی (برگه 7)

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

بحران موجود افغانستان و راه بیرون رفت آن

افغانستان بعد از سقوط طالبان بستر امن برای پیشرفت ومرجع امید برای مردم افغانستان شمرده میشد متاسفانه دیری نگذشت که ...

ادامه مطلب »

برای نجات از بحران موجود، باید کوشید

تأریخ یک بار دیگر ملت عزیز ما را با آزمونِ سختی روبرو ساخته است. در حال حاضر از یک سو ...

ادامه مطلب »

ریشه های بحران افغانستان

نخستین ریشه های درخت بحران افغانستان  در زمان تولد پا کستان جوانه زد، درست زما نیکه نما ینده افغانستان در ...

ادامه مطلب »

روی پوست پا یتخت

درین اواخر نقش هو لناک جرم وجنایت در روی پوست کابل پایتخت افعانستان همه را نگران ساخته است: -فکر میکنم ...

ادامه مطلب »

دیدگاه های من در مورد توافقنامه صلح با طالبان و نظام آینده افغانستان ِ خسته از جنگ

شرحی گذشته ی جنگی افغانستان برای هر کسی که در این خاک تولد یافته، نفس کشیده و زیسته موضوعی تکراری ...

ادامه مطلب »

سناریوی ترور زلمی خلیلزاد

بعضی از رسانه های بیرونی موضوعی را بخاطر ترور زلمی خلیل زاد مطرح کرده اند، که در آن طالبان میگویند ...

ادامه مطلب »

زلمی خلیلزاد از سفرِ که تازه آغاز کرده چه میخواهد؟

ایا دولت در قبال مردم بیدفاع که هر روز قربانی انتحاری ها می‌شوند در قبال فقر و بیچارگی مردم مظلوم ...

ادامه مطلب »

یادی از دوران کودکی

کاش میشد کوچک میشدیم باز دوباره کودک میشدیم زیری تپه، کنار ِ چشمه جای همان درخت های سابقه که تفریح ...

ادامه مطلب »

باید بپاه خیزم تا آرام شوم

ادامه جنگ، خشونت و ویرانی قرنطین بخاطر ویروس کرونا مشکلات زیادی را برای همه ما خلق کرده است. این روزها ...

ادامه مطلب »

یک خاطره

مجاهدین کابل را گرفته بودند، جنگ ها بین تنظیم ها به شدت ادامه داشت، کابل بین تنظیم های جهادی تقسیم ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com