خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی (برگه 33)

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

‘هیچ افغان از افغان دیگر برتر و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست’

خدایا کمک ام کن تا آنچه را که حق و حقیقت است بی پروا از تهدید، تهدید کننده گان حکومت ...

ادامه مطلب »

برای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی نوشتم

عالی جنابان پس از تقدیم احترامات، از آنجائیکه مسئولیت اداره مملکت بعهده شما دو نفر و معاونین هر دوی شماست ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com