خانه » آرشیو نویسنده: عبدالواحد فیضی

آرشیو نویسنده: عبدالواحد فیضی

سخنی چند برچرند گویی ها و دروغ پراگنی های توهین آمیز فقیرمحمد ودان (پیرامون تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری افغانستان درآغازسال دوم دهه نود ترسایی) (بخش هشتم)

  (بخش هشتم) در قسمت دوم و پایان نتیجه گیری درمورد سقوط دولت نجیب الله و برنامه ی بینان سیوان ...

ادامه مطلب »

سخنی چند برچرند گویی ها و دروغ پراگنی های توهین آمیز فقیرمحمد ودان (پیرامون تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری افغانستان درآغازسال دوم دهه نود ترسایی)

  (بخش هشتم)   قسمت اول نتیجه گیری از هفت بخش گذشته وعوامل عمده ی سقوط دولت جمهوری افغانستان! دربخش نخست ...

ادامه مطلب »

سخنی چند برچرند گویی ها و دروغ پراگنی های توهین آمیز فقیرمحمد ودان (پیرامون تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری افغانستان درآغازسال دوم دهه نود ترسایی)

  بخش هفتم کودتای ۱۴ ثور ۱۳۶۵ ـ نقش عوامل داخلی در راه اندازی آن: Tsapkov Valery : afghanistan kabul ...

ادامه مطلب »

سخنی چند برچرند گویی ها و دروغ پراگنی های توهین آمیز فقیرمحمد ودان (پیرامون تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری افغانستان درآغازسال دوم دهه نود ترسایی)

  (بخش ششم)   خوانندگان گران ارج، رفقاء دوستان و هم میهنان گران عزیز!  دراین بخش می خواهم تا به ...

ادامه مطلب »

سخنی چند برچرند گویی ها و دروغ پراگنی های توهین آمیز فقیرمحمد ودان (پیرامون تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری افغانستان درآغازسال دوم دهه نود ترسایی)

  بخش دوم   خوانندگان گران ارج! شما در بخش اول این نبشته حقایق را از قلم و زبان بزرگترین ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com