شعر

تجهیز افراطیت

 

دوباره مرکزجنگ است خاک پاکستان

اگـر ز نـفـت کـنـنـد پــر بـاک پاکستان

به شکل دیگری افراطیت شـود تجهیز

ثـبــات شــرق بگـردد هـلاک پاکستان

ز درس مدرسـه ها بـوی خون می آید

ز نـیش گـژدمِ کـیـن مسـواک پاکستان

همیشه دین بفـروشـند به دالـر و دینار

خــدا جــزا بـدهــــد ســـفّـاک پاکستان

مکانِ پـرورشِ طالبانِ افـراطی اسـت

بـه کام خــلـق شــده تــریـاک پاکستان

کتاب و مکـتب و دانـشـگاه بـسوزانند

پلان شــده هـدفِ تـرسـنـاکِ پاکستان

زخاک ومعدن وآبِ تودستبردارنیست

اگر کـوتـه نشود دست شـاک پاکستان

اگـر که دورۀ تـار حجـرشـود تجـدیـد

تمـام خـلــق فـتــد در مغــاک پاکستان

وطن خرابه و مردم در بـه در گردند

اگـر صحـیح نکـنـیــد ادراک پاکستان

به دیرو مسجد و میخانه می زند آتش

به جای باده دمـد خون زتاک پاکستان

رفیق تکفیری ویارخوب شیطان است

چـو انتحـاری بـرآیــد ز لاک پاکستان

دیگر به آدرس افراطیت نیازی نیست

که چون غلـط نـبـشـتند پلاک پاکستان

غنی و طالـب وحشـی تـشنۀ خـون اند

که بـسـته انـد همه در فتراک پاکستان

فقط نتیجۀ چل سال جنگ خونین است

دل اربه سینه شده چاک چاک پاکستان

چـرا بـه خـانـۀ همسایه می زنـد آتش؟

گلاب و گل بکُـشـد خـاشـاک پاکستان

میان دولت و مردم فـرق بسیار است

خطـاسـت پالیـسـی بـد ملاک پاکستان

شعور کاوه یی خواهـد برای استقلال

که سـرنگـون بکند اژدهـاک پاکستان

5/6/2021

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا