شعر

صلح و آزادی

 

دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست

میهن ما بیش ازیـن بـازیـچـۀ ســفّـاک نیست

جهل طالب بد تر از زهر هلاهل بـوده است

درسر بی مغز او یک ذره یی ادراک نیست

دست و گردن می زند طالب با شمشیر جهل

غیر چشم و پا وسر در تبره و فتراک نیست

آه مــردم در دل ســـنـگـیـن طـالـب بـی اثـر

چشم طالب در عـزای هموطن نمناک نیست

طالب از کشـتار مـردم غـرق لـذت می شود

هیچ از قـتـل و تجاوز نـادم و غمناک نیست

تیغ امریکا و پاکـستان به دـسـت طالب است

این قـدر بی رحـم و برّان پاکی دلّاک نیست

ارگ و طالـب تـا بکی اولاد آدم می کـشـنـد

سـینۀ مادر و قلب کودکان صد چاک نیست؟

هی غنی فاشیست وتبعیض نژادی باوراست

نقشۀ طالب و امریکا چونین ترسناک نیست؟

ارگ و امریکا و پاکستان و طالب با هـم اند

حـیـــلـۀ آزادی زنـدانــیـــان دردنـاک نیست؟

طالب از افراطیت جهل مرکب سـاخته است

دیـن و یـزدان چوبـدست ظالمِ چـالاک نیست

تــا بـــه زیـــر نــام آزادی  امـــارت آورنــد

ایـن شـعـار آمـریکا از درون نـاپـاک نیست؟

حـقِ زن در بـاورِ طـالـب نــدارد اعــتــبــار

کـنـدن نقـش دیگـر در قــدرت حکّاک نیست

تـا جـوانـان کاوه سـان آزاده و بـا هـمـت انـد

زن خـوراک مـارهـای شـانـۀ ضحاک نیست

از تجـاوزگـر امـیـد صـلح و آزادی خطاست

صلح درچنگال گرگ وکوسه وکولاک نیست

از لب گل خـنـدۀ عشق و محبت دلکش است

مهربانی درعبوس هرخـس وخـاشاک نیست

از طلای زعـفـران رنگ وطـن گلگـون بُوَد

حـرمـتی بـر مافــیـا و طالـب تـریـاک نیست

صـلـح و اسـتـقلال و آزادی بُـوَد زیب وطـن

جنگ واشغال واسارت لایق این خاک نیست

10/10/2020

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا