شعر

نوید یلدا

 

نـویـــد زایـش دوبـاره دارد شـــام یلـدایـم

سـرود مهـر می خـوانـد برایت مام یلدایم

اگرچه فصل سرمای زمستان میشودآغاز

شـرابِ آتـش پـیـر مـغـان در جـام یلـدایـم

رخ خورشید رویاها اگردرابرپنهان است

سروش برف و بارانست بر احشام یلدایم

به گاه صبحـدم از خندۀ خورشید بگشایید

معـمـای شـب تـاریک و پـر اکرام یلـدایم

شب سرد و دراز چله در طول هزاران سال

شــده نــور تـمــدن، مـبــدأ الـهــام یلـدایـم

هزاران قصه وافسانه و بیت وغزل دارد

شـب مشـکیـن زلف و کاکل گلـفـام یلدایم

همه ازعشق پاک وداستان پهلوانان است

بخوان شهـنامـۀ احـوال زال و سـام یلدایم

برایت قصۀ زرتشت ومیترا میکند رسـتم

سـراسـر روشـنـی آمـوز از ابهـام یلـدایـم

درآیینیکه عشق ومهرونیکی گوهرذاتست

بَـود اهـریمن اشـرار و کین در دام یلدایم

مسیحایی که بر گردونـۀ خـورشید بنشیند

شـفـاء بخـشـد بـه نـور بیکران آلام یلدایم

به قلب روشن پامیروبابا سُغد و هندوکش

نباشد جایی بر خصمان خـون آشام یلدایم

کهن تاریخ ماتاگنج نیک نسل انسان است

شـکـوه رایـت هـمـبسـتگـی بـر بـام یلدایم

زترکیب عناصرزندگانی می شود رنگین

تـکامـل جــلـوه گاه اول و فـرجـام یلـدایـم

بهر رنگی وهرنامی که یلدا میشود تجلیل

مبارک باد بـر پـیـر و جـوان اقسـام یلدایم

انار و هندوانه جلوه گاه نـور و زایش باد

صفای سـفـرۀ رنگـین شـب بـر کام یلدایم

زبزم مردمی درهر سرا و خانه باید گفت

شده مشهور عالم جشن خاص وعام یلدایم

اگـر در خـانـۀ دل در شـب یلـدا گـذارد پا

چومرغ دست آموزی به دستش رام یلدایم

ندارم تحفه یی بهتر ز جـانـم در شـب یلدا

به زیر پای جانان گـرد و خاک گام یلدایم

امید وصل در دل پرورم در سال نو جانا

زهی پهلو به پهلو رو به رو هنگام یلدایم

22/12/2019

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا