خبر و دیدگاه

عربستان سعودی دراوج شعله های جنایت اش می‌سوزد

عربستان سعودی به مثابه مولد وحامی تروریسم جهانی،جهنم یی که برای بشریت برپانموده بود اکنون خود درمیان شعله های آن میسوزد.
این آتش برخاسته ازدرون آه وفریادِ ده هاهزار یمنی،سوری،لیبایی،عراقی،فلسطینی،افغانستانی و… است که همه قربانی جنایات آل سعودوماشین کشتاروهابیسم وسلفیسم ایست که توسط عربستان سعودی درهمه جاه براه انداخته شده است.
مثلث آمریکا،عربستان سعودی،وپاکستان برای خلقت تروریسم به مثابه افزار راهبردی آنها،دربربادی افغانستان نقش بنیادی داشت ودارد.
عربستان سعودی به مثابه” بانک” تروریسم جهانی،گروه های تروریستی را دردهه هشتاد در جنگ افغانستان،تجهیز وتمویل نمود و حدود ۷۰ هزار تروریست عربی از جمله شبکه تروریستی القاعده را در جنگ علیه دولت،سرزمین ومردم افغانستان گسیل داشت.
مزید برآن عربستان سعودی هزاران مدرسه را برای تربیه تروریسم وطالب در پاکستان گشایش بخشید.طالبان از فرآورده های تولیدی آمریکا،پاکستان وعربستان سعودی اند.
عربستان سعودی در امتداد پروژه های تروریستی ،در سال ۲۰۱۵ ایتلاف عربی را تشکیل نمود وتحت حمایت آمریکا و اسرائیل بطرز مستقیم با آغاز بمباران هوایی، کشوریمن ومردمان بی دفاع آن را مورد تجاوز قرار داد ودر آن سرزمین مسلمان نشین محشربرپاکرد.
تا کنون عربستان سعودی ده هاهزار مسلمان را دریمن به قتل رسانیده وباکاربردتحریمات ومحاصره اقتصادی، آن کشور را به قحطی گرفتار نموده وتاکنون ده ها هزار انسان در نتیجه نبود غذا ودواودرمان در آن کشور آفت زده جان باخته اند.
جنگ وتحریمات اقتصادی عربستان سعودی فاجعه بزرگ بشری را در یمن ایجاد نموده است.
اما در یک چرخش دراماتیک،آتشی را که خاندان آل سعود برای مسلمانان جهان شعله ور ساخته بود،دامنه های آن عربستان سعودی رادرهم پیچانیده وشعله های آن ازدرون بزرگترین تاسیسات نفتی جهان ازقلمروعربستان سعودی برخاسته وعنقریب شهرریاض وکاخ شاهی یاعشرتسرای شاهان وامیران آل سعود را درهم خواهدپیچانید‌.
کشوری که ادعای امپراطوری اسلامی را در میان کشورهای اسلامی درجهان در سرمیپرورانید وتحت سایه حمایت آمریکاواسرائیل نعره میکشید ظرف چند دقیقه درربرابرتهاجم بی‌سابقهٔ شبه نظامیان حوثی یمن،به زانو درآمد ودر آتش سوخت.
روزشنبه ۱۴سپتامبر ، شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردند که با استفاده از ۱۰هواپیمای بدون سرنشین ، حمله گسترده ای را به چندین تاسیسات شرکت نفتی «آرامکو »در عربستان سعودی ازجملهٔ بزرگترین پالایشگاه نفت جهان در ابقیق انجام داده اند.
این حرکت بخشی از عملیات تلافی جویانه حوثی ها بودکه به پاسخ بمباران بی بدیل نیروی هوایی عربستان طی بیش از چهارسال انجام شد.
به اساس آمارسازمان ملل متحد بیش از صد هزارنفر درین عملیات کشته شده وبر قول این سازمان بزرگترین بحران بشری رااززمان جنگ جهانی دوم پدید آورده است.
حال این حوثی های یمن اند که ابتکارمانورسیاسی را بدست گرفته هکذاعربستان سعودی، خود را درموقعیت اقدامات تلافی جویانه حوثی ها می بیند که می توانند هر لحظه بانیروهای موشکی خود صدمات شدید نظامی و اقتصادی را به ریاض وارد کنند.
آمارنشان می دهد که ریاض روزانه حدود ۳۰۰ میلیون دالرخسارات این ضربات را در استخراج نفت تحمل مینماید.
در همین حال،تولید نفت عربستان به دنبال حمله شنبه به نصف رسیده است وحوثی ها بابودجهٔ ۲۰۰هزاردالری نظامی ، موفق به تحمیل ملیارد هادالرخثاره به عربستان سعودی گردیده اند.
تجاوز عربستان سعودی در یمن،انکشور را در انزوای سیاسی کشانیده است. عقب نشینی مصر وامارات متحده عربی از درگیری در یمن، ناشی از تمایل آنهابرای بهبود روابط با تهران و عدم امکان دخالت مستقیم ایالات متحده در درگیری های موجود ، مشکلات مهمی را برای آل سعودایجاد کرده است.
سازمان ملل متحد این درگیری را بزرگترین بحران بشری در جهان می داند.
به دنبال این ضربات ،دولت عربستان سعودی به حیث کلید دار کعبه،دراوج شکست وناتوانی وذلت دست به دامان آمریکا بُردواز آن کشور در برابر شبه نظامیان حوثی پناه جست ودرخواست کمک نظامی نمود.
به باور آگاهان سیاسی،ترامپ، با حفظ ارسال نیروی نظامی به عربستان سعودی ، قصد نداردبا برانگیختن جنگ جدید،درین درگیری ها،موقعیت خود را در انتخابات آتی ریاست جمهوری در رقابت با نامزددموکرات‌ها،ازدست بدهد وبخت خود را در برابر قدرت عظیم نظامی ایران وحامیان جهانی آن بیازماید.
هجوم حوثی ها به عربستان سعودی اکنون یک رویداد روزانه است و تازمانی که ریاض به ارتکاب جنایات جنگی برعلیه غیرنظامیان بیگناه یمنی ادامه دهد ، اوضاع فقط بدترمی شودوپیامدهای فزاینده ای برای ثبات داخلی سیستم سعودی به همراه خواهد داشت.
تبعات هجوم حوثی ها ……………………….
تهاجم پیروزمندانه حوثی ها،قاعده بازی را تغییر داد.حال خاندان آل سعود وهمپیمانان سیاسی شان نیاز به تجدید راهبرد سیاسی ونظامی شان دارد.
شکست ناپذیری سیستم های تسلیحاتی ایالات متحده حالا فقط میتواند در فیلم های هالیوود به نمایش در آید.پیشرفته ترین سیستم پدافند هوایی وپرهیاهوی پاتریوت آمریکا در برابر چند هوا پیمای ارزان قیمت حوثی ها،از کارافتید ودر نتیجه ضربات محکم بر مارکیت تجارت نظامی آمریکا وارد ساخت.
قرار گزارشات هواپیماهای بدون سرنشین حوثی ها کمتر از ۲۰هزاردالر هزینه دارد .
یک کارشناس نظامی سعودی گفت که ملیارد ها دالر هزینه تاسیسات نظامی نمودیم در ازای آن آشغال خریده ایم.
کارشناس امنیت سعودی می‌گوید: هیچ دفاعی وجود ندارد.هیچ تاسیساتی نیست که تحت پوشش پدافند هوایی قرارداشته باشد.
حملات یمنی‌ها به مراکز اقتصادی عربستان نظیر فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژنفت و میدان های نفتی نشان دهنده ضعف بیش ازحد عربستان در دفاع از منافع خود است اما کار به این جاختم نمی‌شود.
اندیشکده «سی اس آی اس » می‌گوید ایران بزرگترین دارنده موشک‌های کروز وبالستیک خاورمیانه است و سامانه‌های این کشور می‌توانند به راحتی از سیستم‌های پدافند هوایی عربستان عبور کنند.
حوثی ها در ماه های اخیر موفق شده اند ده ها بار با استفاده از وسایل هوایی مختلف،اهداف خود را در عربستان سعودی مورد حمله قراردهند.
این مسئله باردیگر شکست کلی سیستمهای پدافند هوایی آمریکا در این کشور را برجسته می کند.آمریکا ومتحدین منطقه ای آن درین تهاجم یمنی ها به حد کافی تحقیر وتوهین شدند.
پومپئو وزیرخارجه آمریکا،تهران را به خاطر حمله یمن به عربستان سعودی بدون هیچ اثباتی،متهم می نماید.واشنگتن تنها به دلیل اینکه مداخله مستقیم برای اقتصاد جهانی بسیار خطرناک است ، می کوشد با توییت و پارانویاراجع به ایران ،برای ارائه کمک به متحدانش بپردازد.از احتمال بعید است که این درگیری به یک جنگ منطقه ای گسترده تبدیل شود.
استراتیژی یمن در حال حاضرمتوقف ساختن بمباران ریاض ازطریق فشار نظامی،افزایش ناپایداری وهزینه های اقتصادی وکاربرد ضربات برذخایر استراتژیک ۲۰ملیارد بشکه نفت عربستان سعودی است.
سعودی ها در یمن کارت های بیشتری برای بازی ندارند. آنها نمی خواهند با انصارالله مذاکره نمایند.برای آنها تهران غیرقابل دسترسی است .تل اییب مایل است تابیش از پیش عربستان را در باطلاق جنگ غوطه ورنماید.
حال تعادل منطقه بویژه در چشم انداز موقعیت سیاسی ونظامی ایران بصورت کل بهم خورده است.
عربستان که مایل بود ،ایران را در چارچوب محاصره نفتی محصور دارد،حال خود در تله افتیده تولیدات آن به نصف رسیده است.
برای نئوکون ها ، وهابی ها و صهیونیست ها نمی توان خبر بدتر از آن داشت.اگر حوثی ها می توانند با استفاده از ۱۰ هواپیمای بدون سرنشین چنین خسارات بزرگی برعربستان واردکنند ، باید تل آبیب،ریاض و واشنگتن با این فکر فرو روند که در برابر حملات مستقیم ایرانی ها ،چگونه قادر به دفاع خواهند بود؟
تدابیر آمریکا برای اعزام نیرو برای حمایت از عربستان سعودی ومتهم ساختن ایران درین حملات از یکسو واز سوی دیگر راه اندازی تمرینات مشترک نظامی روسیه،چین وایران دردریای عمان حکایتگر افروختن تنش‌های بیشتر سیاسی در شرق میانه خواهد بود؛

منابع :
پایگاه تحقیقاتی گلوبال ریسرچ

……………………………………………………………………

.

عکس ‏‎M Aref Erfan‎‏

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا