خبر و دیدگاهطنز

مــولــوی تره خــیل بســوی پنجــشیر

مــلا اشــرف غنــی مــولــوی تره خــیل را بســوی پنجــشیر دنبــال توت و تلخــان فــرســتاد.
به همگان معلوم است که این جنگ های خانمانسوز چهل ساله نه تنها باعث قتل و کشتار مردمان بی گناه و تخریب و ویرانی خانه و کاشانه خلق خدا گردید بلکه اثرات منفی آن در خرابی محیط زیست و حتی کشت و زراعت کشور نیز به روشنی محسوس است.
در سه دهه اخیر میزان حاصلات زراعتی کشور در اثر مشبوع بودن هوا با باروت ، مواد منفجره و سایر مواد کیمیاوی مضره و رسوب آن در مزارع کشور در بعض مناطق سی تا چهل در صد کاهش یافته است.
نظربه تحقیقات علمی که از طرف کمیسیون رسیدگی به عوارض محیطی وزارت انکشاف دهات صورت گرفته ایشان به این نتیجه دست یافته اند که میزان نزول حاصلات زراعتی متاثر از عوارض فوق الذکر در مناطق که بر سر راه گذرگاه رمه کوچی ها قرار دارند به مراتب کمتر از مناطق دیگر کشور است.
درینکه کود حیوانی باعث قوت زمین زراعتی و بالا بردن سطح حاصلات آن میگردد نیازی به تذکر نیست چون استفاده از کود حیوانی در افغانستان چیزی تازه ای نیست اما اینکه کود حیوانی خصوصا پشقل بز و گوسفند کوچی بر علاوه تقویه زمین زراعتی اثرات منفی وجود مواد کیمیاوی در زمین را نیز خنثی کرده و میزان حاصلات آن را بالا می برد این شناخت کاملا جدید علمی از ارزش مواد فاضله حیوانی مواشی کوچی را مدیون تحقیقات علمی کمیسیون فوق الذکر هستیم.
از آنجایکه از یکسو توت و تلخان پنجشیر در تمام نقاط کشور از محبوبیت خاصی برخوردار است و از سوی دیگر اشجار میوه دار منجمله درختان توت و چار مغز در دره پنجشیر نیز بعلت وجود مواد کیمیاوی مضره در خاک و فقدان پشقل رمه کوچی برای مقابله با آن شدیدا دچار کاهش چشمگیر حاصلات گشته لهذا ولسمشر غمخوار که شب و روز به فکر مردم و التیام درد های ملت است فورا با صدور فرمانی مولوی تره خیل را با رمه گوسفندان و خیل شترانش بسوی پنجشیر فرستاد تا در حل این مشکل ملی بذل مساعی به خرچ دهد.
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا