خبر و دیدگاهطنز

رســوایــی مغــز متفــکر

.مغــز متفــکر فــریب تحــریکــات شــیادان فیســبوکــی را خــورده خــود را ســخت رســوا ســاخــت
:توجــه شــما را به صحــبت میــان مغــز متفــکر و نوجــوان نابغــه پاکســتانی جلــب میکــنم
:مغــز متفــکر
.بچم هیچ ری نزن ، مه بچه آدم نباشم اگه ای بچه خر فیسبوک ره بند نکنم
:ســباوون
.کاکا جان شما فیسبوک ره چه رقم بند می کنین ، ای کار ناممکن اس
:مغــز متفــکر
بچم تو از دنیا چه خبر داری
کاکایت آب هلمند ره بالای ایرانی ها بند کد ، طیاره دوستم ره ده هوا بند کد ، خیال پلو های ده ولایت و بیست سفارت عطا مامد نور ره بی چون و چرا بند کد حالی تو آمدی و میگی که کاکایت فیسبوک ره بند نمی تانه
:ســباوون
کاکا جان مه نمی فامم که شما اصلا چرا فیسبوک ره بند می کنین ؟
یک پاکستانی ره پیش تان می خواهین و تقدیر میکنین اما فیسبوک ره بخاطر موفقیت یک هموطن خود تان بند میکنین
:مغــز متفــکر
.بچم کم کم ده نابغه بودنت شک پیدا میکنم
پاکستانی و افغان چه تفاوت داره ما هر دو گوینده یک زبان هستیم
:ســباوون
کاکا جان مه و رضا رفعت گر چه گوینده دو زبان هستیم اما هر دو انسانیم و متعلق به جامعه انسانی و افتخار همه انسانها
:مغــز متفــکر
.تو هم بچه خر برآمدی برو رنگته گم کو
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا