خبر و دیدگاه

سر نوشت حکومت وحدت ملی بعد از ماه سنبله

Ahmad Saaedi
احمد سعیدی

بر جسته ترین جستار این نوشته این خواهد بود که حکومت وحدت ملی بخود هم خدمت نکرد. حکومت وحدت ملی نتوانست حد اقل چند مادۀ کوچک موافقت نامه شخصی خودرا  بخاطر قوام  نظام ودوام حکومت شخصی شان عملی سازند تا میدان را هموار وتوسن حکومت داری را در آن به جولان در آورند. حال که میعاد موعود یعنی تکمیل دوسال  عمر موهوب جان کری به پایان رسید  بار دیگر  این سوال مطرح میشود که بعد از ماه سنبله یا گذشت دوسال از حکومت داری  وموافقت نامه  دو رئیس نا راض از هم سر نوشت این حکومت ائتلافی  بکجا خواهد کشید؟

بیا ئید از دپلو ماسی وتحلیل وتوجیه بی نتیجه به یک سلسله واقعیت های اشاره کنیم که پایان این حالت را بما نوید میدهد پایان حکومت وحدت ملی ویا سقوط پشه بال کشیده در فضای غبار آلود وزهر آگین سیاست جهان ومنطقه. مسئله ای دوسال ومواد موافقتنامه چیز های است که همه نویسندگان به آن اشاره میکنند واما من به زوایا وگوشه های فرا تر از آن اشاره میکنم .اینکه اگر باداران راضی بوده چه بی سند وچه با سند میشد مرکب حکومت داری را قمچین زد وبه زور واکراه براهش انداخت اما حالا طور معلوم میشود که جناب داکتر اشرف غنی رئیس جمهور باید تا وان جسارت ها وچرخش های سیاسی را بدهد. جسارت پاکستان ستیزی وچرخش  دوستی بی تناسب با هند دشمن منطقه ای  پاکستان  یعنی دور زدن دوست استراتیژیک امریکا از نظر من خالی از پیامد نیست. ما نند پیامد سفر داود خان به سعودی.

من یکی از مخا لفین سر سخت سیاست اشغالگرانه پاکستان در افغانستانم اما این را  هم میدانم پاکستان درین بازی ها تنها نیست. اگر اشاره امریکا این ولی نعمت پاکستان نباشد پاکستان به تنها ئی بازی گر منطقه نخواهد بود لذا فکر میکنم سیاست های اخیر داکتر اشرف غنی مانند سیاست زعمای قبل ازوی برایش تعین سر نوشت باشد. درین نوشته بازی گران را من حیث فکتور های پسندیده امریکا برای شما یا داشت میدهم. اول تشویق هند وافغانستان بکمک نظامی که هند بدهد وافغانستان بگیرد.؟ هر سیاستمدار افغانستان که این بالای این تشویق ها مکث نکند سیاستمدار نیست. مثلا هند برای افغانستان تجهیزات نظامی میدهد ه عبارت از تانک ها وهلکی کوبتر های فرسوده روسی است واین کمک بالطبع افغانستان را به روسها پیوند میدهد تا یدک ها وتجهیزات نظامی مورد نیاز را در آینده از روس بگیرند. کدام عقل سلیم باور میکند که امریکا قصدا افغانستان را بدامن روسها می اندازد. اگر سلاح هندی که همان سلاح روسی میباشد است از ضرورت های حکومت افغانستان بود پس چرا امریکا انبار های ازین سلاح هارا زیر نام دی دی آر جمع آوری وآتش زد. پس امریکا اینجا بچه هارا آزمایش میکند که تا چه حد آینده نگر اند وبه قضا ایای منطقه نگاه ژرف تیز بین دارند.

دوم: از نظر شما از بین سه کشور هند، پاکستان وافغانستان کدام یکی جگر گوشه امریکاست؟ از نظر من پاکستان برای امریکا اسرائیل دوم است. همانطوریکه اردوی اسرائیل از رهگذر سلاح وتجهیزات مدرن تقویه میگردد اردوی پاکستان هم زیر حمایت مالی امریکاست. البته همکاری های استخباراتی وشبکه سازی ها در جهان نیز جزء  از بر نامه های مشترک امریکا وپاکستان است. لذا خیلی خوشباورانه خواهد بود که بپذیریم امریکا بخاطر منافع هند وافغانستان پاکستان را زیر فشار قرار میدهد…لذا سیاست های اخیر حکومت افغانستان بخصوص محمد اشرف غنی  افغانستان را به ایران وروسیه نزدیک میسازد که دور نمای خوبی برای امریکا ندارد. درست است که بندر چا بهار برای افغانستان مزیت های دارد  اما در مجموع سیاست گرایش به ایران وروسیه به مزاج آمریکا خوب نمی اید. اگر گفته شود سفر اشرف غنی بدنبال سفر جان کری وزیر خارجه امریکا به هند صورت گرفته وشاید چراغ سبز امریکا کار خودرا کرده باشد. اما بر مسئولین دولتهاست تا منافع ملی خودرا درک وبر مبنی مصلحتها ی منطقی کار کنند.

سوم: سفر های پیهم داکتر اشرف غنی  در روز های نخست به پا کستان وملاقات های غیر متعارف با رئیس استخبارات نظامی  پاکستان  هم بر این شایعه ها مهر تا ئید گذاشت که گو یا  برخی مصارف کمپاین انتخاباتی ایشان از طرف شخصی جنرال راحل شریف پرداخته شده بود. به همین دلیل اشرف غنی از رفتن به دفتر غیر همتای غیر رسمی خود عار نداشت والبته در مقابل وعده های هم سپرده بود که اساسی ترین آن حل وفصل معضل خط دیورند بود. اما جنجال نظامی های افغانستان در مرز تورخم با نظا میان پاکستان اعتماد استخبارات پا کستان را نسبت به اشرف غنی کاهش داد واین امر با عث آن شد تا هردو جهت در مسیر مخالف قدم بر دارند. حالا حکومت وحدت ملی سخت ترین چلنج هارا باید پاسخ گوید.

زمینه سقوط حکومت وحدت ملی وایجاد حکومت مؤقت: نا رضا ئیتی مردم. خشم بی حد پاکستان ، وبی تفاوتی امریکا ، ختم میعاد دوسال توافق سیاسی ، اختلافات درونی هردو رئیس ،آمدن حکمتیار وانتظار داشتن منصب. ونا کامی حکومت در امر تدویر لویه جرگی وتعدیل مواد قانون اساسی همه عناصری است که مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیر سوال میبرد وناظرین خارجی هم به این عقیده اند که بالای پنجا فیصد مردم از حکومت وحدت ملی نا راض اند.جلسات مقدماتی شورای والیان  همه میتواند جرقه برای ایجاد شورش وبغاوت مردم در برخی ولایات شود که بیدرنگ به عمر حکومت نقطه پایان میگذارد. وزمینه ایجاد حکومت مؤقت را نیز مساعد میسازد وتا جا ئیکه به بیرونها درز کرده است داکتز زلمی رسول ومحمد یونس قانونی عناصر عمدۀ حکومت  انتقالی پیبینی شده اند که در صورت مخالفت بیشتری مردم حکومت مؤقت اعلان وزمینه بر گزاری یک انتخابات دیگر را مساعد سازند. البته تمام مراحل که در عراق طی شده در رافغانستان نیز طی مراحل میگردد. تا این ملت از شوخی وحرکت بلاز مانده به فیصله های جامعه جهانی تن دهند. لذا احتمال سقوط حکومت وحدت ملی وایجاد حکومت مؤقت خیلی زیاد است.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. آقایان زلمی رسول و محمد یونس قانونی کاندیدان خوبی برای تاسیس دولت موقت میباشند. زلمی رسول از قوم محمد زائی و مدرن گرا بوده و آدم متعصب و قوم گرا نمیباشد و اقای یونس قانونی هم دارای دید وسیع و سابقه قوی جهاد بوده و بسیار نزاکت های سیاسی را میداند و رعایت می کند.

  2. راستی هم اینکه آقای غنی نتوانسته است در مدت دوسال هیچکدام از مواد عمده توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را عملی سازند، خود ثبوت کامل و گویای روشن بی کفایتی و لودگی و گمراهی او میباشد. عملی ننمودن موادات این توافقنامه از طرفی توهین بزرگ به مردم افغانستان نیز ارزیابی میگردد. غنی مردم افغانستان را در زمره کوسفندان بحساب آورده است. او خودرا چوپان انسانها نه بلکه چوپان حیوانات دانسته است. در غیر آن باید احساس مسئولیت میکرد و از همه اول در فکر تطبیق مواد توافقنامه میشد. از طرف دیگر کار و اجرأت و برخورد کار اداری او نشان میدهد که غنی به هیچصورت کفایت رهبری را ندارد. کار خوب میباشد که مردم افغانستان دست اینطور انسانهای بیکاره و اعصاب خراب و نادان را هرچه زود تر قطع نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا