خبر و دیدگاه

فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان طالب = داعش

رسول پویان
رسول پویان

با مقایسۀ ساده درمی یابیم که فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان تکرار شده است. در موصل داعش جنایات جنگی فراموش ناشدنی را انجام داد و در کندوز طالب مرتکب خونین ترین جنایات جنگی شد. هرگاه نگاهی به تاریخ ایجاد گروه های افراطی و فلسفۀ وجودی آن ها بیندازیم به روشنی درمی یابیم که محل پرورش و تعلیم دهی این نیروهای افراطی، تروریست و جنایتکار مدارس دینی-سلفی پاکستان بوده است که با منابع مالی عربستان سعودی و کشورهای عرب و نظارت سازمانهای استخباراتی بین المللی سیا و انتلجنت سرویس، تحت ادارۀ مستقیم آی اس آی و نظامیان پاکستان تربیه، تجهیز و آماده عملیات تروریستی، جنایتکارانه و مخربانه در سطح منطقه، جهان و افغانستان شدند.

تجارب تلخ و تباه کنندۀ دهه های اخیر نشان داده است که هدف استراتیژیک سران ناتو به رهبری ایالات متحدۀ امریکا از یورش نظامی و جنگ استخباراتی در شرق میانه، جنوب آسیا و آسیای میانه مقابله و کشاکش بسیار پیچیده و رمزآلود با قدرتهای بزرگ آسیایی در منطقه بوده است؛ این کشاکش هنوز با قدرت همه جانبه ادامه دارد. فاجعۀ کندوز بی شک که بار دیگر دسیسۀ تسلیم منابع مالی و تسلیحاتی بزرگ شهر به داعش و جنایات این گروه وحشی را در موصل عراق به خاطر مردم می آورد.

عراق بماثبۀ مرکز قدرتمند عرب در زمان صدام حسین جنگ خونین و طولانی را با کشور ایران از سر گذشتانده بود. صدام هماره ادعای رهبری کشورهای عربی را داشت و خیال اتحاد عرب و پان عربیسم را در سرمی پرورانید؛ اما کشورهای عربی خلیج خاصه عربستان سعودی هرچند رقیب ایران محسوب می شدند، لیکن از عراق نیرومند می هراسیدند. طرح حمله سران ناتو (به رهبری امریکا و بریتانیا) به عراق در همآهنگی با کشورهای عرب بمیان آمد و رژیم صدام حسین با زور نظامی سرنگون شد. پروژۀ تبارز و قدرتمند شدن گروه جنایتکار داعش در عراق با همکاری مستقیم عربستان سعودی، ترکیه، کشورهای عرب و سران ناتو به رهبری ایالات متحدۀ امریکا جامۀ عمل پوشید و از جانب ستون پنجم مزدور در درون اردو و دولت عراق عملاً حمایت گردید. سقوط شهر بزرگ موصل با نقشۀ از پیش طراحی شده به کمک مستقیم ستون پنجم و دسیسۀ خائنانۀ از درون دولت عراق بمیان آمد. در اثر سقوط شهر کلان موصل بزرگترین منابع مالی و تسلیحاتی به گروه داعش تسلیم داده شد. داعش پس از آن با سلاح سبک و سنگین، خودروهای نظامی فراوان و تجهیزات پیشرفته مجهز گردید. پس از تصرف موصل دامنۀ تجاوزات داعش به شکل حیرت انگیزی گسترش یافت.

مجهز


داعش با تصرف موصل مجهز شد

در کندوز افغانستان (یک عده مزدور، خائن و جاسوس اجنبی)، می خواستند همین طرح و دسیسۀ ننگین، خائنانه و ضد ملی را پیاده کنند. پلان خائنانۀ ناآرام سازی شمال در عهد دولت حامدکرزی طرح شد و انتقال نیروهای طالبان توسط ستون پنجم حامی این مزدوران آی اس آی در درون دولت کرزی به ولایات شمال آغاز گشت؛ حتی با هلیکوپترهای نظامی طالبان را به شمال می رسانیدند. در دورۀ اشرف غنی که روابط با پاکستان و عربستان سعودی به شکل مزدور منشانه یی شکل گرفت و اشرف غنی به پابوس پدر معنوی طالبان و جنرالان اردوی پاکستان شتافت، طرح جابجایی طالبان در شمال بیش از پیش در حلقۀ گرد رئیس جمهور و در میان ستون پنجم داخل دولت جان تازه ای پیداکرد. این بار به شکل خیلی بی شرمانه و خطرناکی تروریستان طالب را در ولایات شمالی کشور انتقال دادند و جنگ را در ولایات بدخشان، تخار، کندوز، فاریاب، بغلان، بادغیس، سرپل و غیره گسترانیدند؛ تا این که فاجعۀ کندوز را (بمانند جنایت موصل عراق) در کشور ما آفریدند و روی خود را تا ابد در پیشگاه مردم و تاریخ وطن سیاه کردند. در این فاجعه مقامات بلند پایۀ دولتی در کابل و کندوز از جمله (والی و قوماندان امنیه که از حمایت مستقیم اشرف غنی برخوردار بودند) با همدستی پسته های امنیتی، این ولایت را با سلاح، امکانات و تجهیزات نظامی به طالبان تسلیم دادند. طالبان به مثل داعش در موصل، بانکها، دوکانهای مردم، دفاتر دولتی و خصوصی و دارایی عامه و دارایی مردم را چور و چپاول کردند.

موصل 4

داعش وقتی وارد موصل شد رعب و وحشت آفرید. بر مردم جور و ستم کرد. کشتار دسته جمعی و قتل عام راه انداخت. به قول معروف در شهر و روستان جوی خون جاری کرد. مردم مظلوم و بیگناه را در منازل شان به گلوله بست. افراد داعش بیماران روانی یی بودند که از ظلم و ستم و کشتار مردم لذت می بردند. به تصاویر زیر توجه کنید و گوشۀ کوچکی از جنایات داعش را به بینید.
موصل 2

طالبان زمانی که وارد کندوز شدند، دست کمی از داعش نداشتند. ظلم و ستم و بیدادگری را به اوج فلک رسانیدند. قتل عام و کشتارهای دسته جمعی را به تقلید از داعش در کوچه و بازار راه انداختند. توگویی با داعش در قتل عام، کشتار و ستمگری مسابقه می دادند. به جنازه های مردم مظلوم هم بی احترامی کردند. جواب این قتل و کشتار را باید سران دولت کابل و ارگ نشینانی بدهند که از این جانیان حمایت و پشتبانی می کنند. به تصاویر آتی توجه کنید و گوشه یی از جنایات طالبان در کندوز را به تماشا بنشینید. نفرین و لعنت دوعالم بر ظالمان، ستمگران و جنایتکاران تاریخ.

موصل 3-4

داعش در موصل به نسل کشی، کوچ اجباری مردم و جنایات جنگی پرداخت. مردم را تفتیش عقاید می کرد و آنان را به اتهام داشتن عقاید مذهبی به گلوله می بست. داعش تعداد زیادی از مردم شیعه، مسیحی، کرد، ایزیدی و غیره را قتل عام کرد. مردم را در گورهای دسته جمعی انداخت. برای داعش محاکمه اصلاً مفهومی نداشت. جلادان داعش مردم مظلوم و بیگناه را بدون محاکمه می کشتند.
موصل 3-5

طالبان در زمان حاکمیت خود بدتر از داعش در شمالی کوچ اجباری و سیاست زمین سوخته را اجرا کردند. نه تنها مردم را قتل عام کردند؛ بلکه باغها، اراضی و اشجار را آتش زدند. حیوانات اهلی را به گلوله بستند. این بار باز در کندوز از همان سیاست ضد بشری کوچ اجباری و جنایات آشکار جنگی استفاده کردند. صدها و هزاران خانوار کندوزی مجبور به ترک خانه و کاشانۀ شان شدند و در ولایات بلخ، تخار، بدخشان، بغلان، کابل و غیره آواره گردیدند. اگر داعش تفتیش عقاید می کند و مردم را به اتهام داشتن عقیده اعدام می کند. طالب پاکسازی قومی را با تفتیش عقاید می افزاید و ستمگری و جنایات جنگی را به اوج می رساند.
موصل 5

ظلم و ستم داعش بر زنان بسی افزون تر از مردان است. جنایتکاران داعش تمام حقوق طبیعی و مدنی زنان را انکار می کنند و زن را تا سطح کنیز و بردۀ جنسی پائین می آورند. داعش ایدئولوژی ضد زنان را از سلفی های عربستان سعودی گرفته است. در عربستان سعودی تا کنون زنان از حقوق مدنی و آزادی های انسانی محروم اند. سران عربستان سعودی زنان را بحیث برده های جنسی استفاده می کنند. در مناطق زیر کنترول داعش سنگسار زنان اجرا می شود؛ چیزی که در عربستان سعودی عملی می گردد. در مناطق داعش تجاوز به زنان زیر نامهای متنوع رواج دارد. از زنان به عنوان کنیز بهره کشی جنسی می کنند. یک مرد می توانند کنیزان متعددی داشته باشد.

 

طالبان در کندوز از تجاوز به نوامیس مردم مظلوم و بی دفاع دریغ نکردند. این جنایتکاران و ستمگران بعد از تجاوز به دختران و زنان آنان را به گلوله بستند. همچنان تجاوز به دختران را روی عقده های قومی انجام دادند. شاهدان عینی از یک مثال این تجاوزات جنسی که تجاوز به دو دختر پاک و معصوم تاجیک است، پرده برداشتند. طالبان ظالم و ستمگر به این دو دختر فرشته خصال تجاوز گروهی کردند و سپس آنان را در گوشه یی انداختند. از جانب دیگر طالبان وحشی و بی فرهنگ از لت و کوب و آزار زنان لذت می برند و زنان مظلوم افغانستان را در کوچه و بازار زیر تازیانه می گیرند و بر جسم لطیف و شریف شان قنداق تفنگ می کوبند. طالبان در حقیقت مریضان روانی خطرناک می باشند که از ظلم، ستمگری و تجاوز به حقوق، آبرو و شرافت مردم مظلوم و بی گناه لذت می بردند.

 

موصل-طالب

لت و کوب زنان توسط طالبان

موصل طالب قندوز

به قول مقامات بلند پایۀ دولت عراق ایالات متحدۀ امریکا نه تنها با داعش مبارزه نمی کند، بلکه از این گروه تروریست و وحشی حمایت می دارد. به طور مثال، اعضای پارلمان عراق و مقامات محلی مناطقی که در آن جا عملیات نظامی بر ضد شبه نظامیان (داعش) انجام می شود، اعلام کردند که نیروی هوایی ایالات متحده عملاً سلاح و مواد غذایی به جنایتکاران احاطه شده می رساند. روز چهارشنبه عواد العوادی عضو پارلمان عراق گفت: «این اولین بار نیست که نیروی هوایی ایالات متحده و ائتلاف بین المللی سلاح و مواد غذایی را به شبه نظامیان داعش می رساند. طبق گزارش مقامات محلی مناطق قبلا آن ها این کار را در تلعفر، سپس در سنجار و در حال حاضر در نزدیکی با شهر بلد انجام می دهند. مفید البلدوی، شهردار بلد (در80 کیلومتری از شمال بغداد) به خبرنگاران گفت که در روز جمعه گذشته هلیکوپتر (آپاچی) یک بسته را با سلاح به تروریست های احاطه شده در روستای الخضیر رساند.» شهردار از دولت مرکزی خواست که تحقیقات فوراً آغاز شود.

در کندوز افغانستان وضع بدتر از عراق شده است؛ به این معنی که طیاره های جنگی ایالات متحدۀ امریکا به جای بمباران کردن طالبان بمب های خود را به روی یک شفاخانۀ ملکی انداختند و ده ها نفر را کشتند و زخمی کردند. این عمل امریکا رعب و وحشت را در کندوز بیشتر ساخته و عملاً به جنایتکاران طالب کمک کرده است. موضوع هرچه زودتر باید به محکمۀ مربوطه ارجاع گردد تا سبب این کشتار بیرحمانه معلوم شود و به فامیلهای قربانیان خسارت پرداخته شود.

فاجعۀ کندوز تنها سقوط یک شهر نیست؛ بلکه پرده از یک پروژۀ گسترده و دسیسۀ بسیار خطرناک، خائنانه و ضد ملی بر می دارد. هدف از این پروژه عراق سازی و سوریه سازی افغانستان است. ستون پنجم درون دولت و جاسوسان آی اس آی و سیا که بر گرد اشرف غنی حلقه زده اند، قصد دارند تا ولایات شمال را به کلی بی ثبات، ناامن و متلاشی سازند. طالبان و تروریستان چندین ملیتی را در شمال مستقر کنند. سقوط کندوز از روی سقوط موصل عراق که بزرگترین منابع مالی، تسلیحاتی و تجهیزات را به دسترس داعش گذاشت، کاپی برداری شده بود؛ اما در افغانستان ستون پنجم و سران تیم اشرف غنی که ستون فقرات دولت کابل را می سازند و از طالبان با چنگ و دندان حمایت می کنند، از درایت و پختگی لازم برخوردار نبودند؛ همچنان در ولایات شمال زمینه برای استقرار طالبان هرگز وجود ندارد. طالبان حتی در زمان حاکمیت استبدادی خود نتوانستند ولایات شمال افغانستان را تسخیر کنند.

در این شرایط حساس تاریخی که طشت رسوایی ستون پنجم و خاینان ملی از بام افتاده است و تمام مردم افغانستان به نیات پلید ضد میهنی و ضد ملی آنها آگاهی لازم پیداکردند؛ بر مردم افغانستان اهم از تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی و غیره است که دست در دست همدیگر داده و از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقلال، ننگ و ناموس، دارایی و سرمایه های دولتی و خصوصی و هست و بود خود دفاع کنند. ثبات و امنیت را نه تنها در ولایات شمال، بلکه در تمام ولایات افغانستان برگردانند. باید هرچه زودتر عاملین سقوط کندوز و خاینین ملی در حضور مردم به میز محاکمه کشیده شوند تا درس عبرتی به همه وطنفروشان، جاسوسان و مزدوران اجنبی شود. زنده و پاینده باد مردم صبور و مقاوم افغانستان.


نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. نویسنده محترم درست اشاره نموده اند. بدون شک که پروژه طالب و داعش یک منبع موسس دارند و تخنیکها ی شان هم سان میباشد. بخاطر اینکه از یکمنبع هدایت میگیرند. خداوند روی آل سعود را سیاه بسازد و خداوند رهبران پاکستان و استخبارات پاکستان را به غضب خود گرفتار نماید که اسلام را تا این سرحد وسیله میسازند و تا این حد به رسوائی و ننگ میکشند. عربستان و پاکستان خودرا در لفظ مسلمان اما در عمل به ضد اسلام خدمت میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا