خبر و دیدگاه

” کفر اگر از کعبه خیزد “

 

Said Islam Mosamem
سید اسلام مصمم

بلوف در جهان سیاست به واقعیتی مبدل شده است که کمتر سیاستمداری را میتوان سراغ نمود که در بر نامه و کار نامۀ های سیاسی خویش ازلافیدنو گزافه گوی و بلوف فروشی جهت تخدیر اذهان عمومی نسبت به کار کرد های خویش بپرهیزد اغلب سیاستمداران به این بیماری مصاب هستند و در قاموس سیاسی خویش نقطۀ سیاهی را نمی بینند  نقد خودی در سرشت گوبلز گونۀ آنها قابل جسیجو نیست با این تفاوت که گوبلز معتقد بود که طرح های تبلیغاتی را فقط با مراجعۀ دایمی به اطلاعات عمومی میتوان اجرا کرد اما در افغانستان اصل مراجعه جهت تطبیق طرح های تبلیغاتی به اطلاعات مردم ملاک نیست چه در اینجا دولت داری در قالب دموکراسی نمادین و بلوف های تهی نظیر شایسته سالاری در واقع در چارچوب ریخت سمتی و قومی اعمال میشود.

پاشیدن اضلاع نظام به نفع داعیه داران کتله های قومی و ترکیب نخبه های برگزیده در بدنۀ آن بطور خود کار طرح تبلیغاتی نظام قومی محور را به اطلاعات توده ها تزریق میکند در اینصورت پرو پاگاندا که بر اصول بهره گیری از اطلاعات و جلب توجه افکار عمومی صورت میگیرد نیازی به مراجعۀ اطلاعات موجود در جامعه ندارد زیرا ماهیت و طیف هفت رنگ نظام در هسته های قومی دیگر هواداران پرو پاقرص بخود دست و پا کرده اند که انعکاس شعاع آفتاب در آب گیر مصنوعی را پهنای کون لامتناهی می پندارند در چنین شرایطی داوری و قضاوت عمومی هم گره میخورد به نور هفت رنگ نظام و نتیجه این میشود که تندیس های از تن نظام با پر روی سر میکشند و بدون ترس و دلهره آغاز میکنند به بلوف زنی و فروش افتخار های خیالی و دست آورد های نا مرئی.

بلوف سیاسی در میان سیاستمداران معمول بوده و منحیث یک امر بدیهی نیز در دنیای سیاست قابل درک است اما آنچه که برایم در پس منظر سیاست افغانسان نو ظهور جلوه نمود بلوفی بود که جهت اقناع و اغفال مخاطب حضور خود را از میان لایۀ سجادۀ ملای شهر در بازار ریا و تزویر به ثبت رساند آقای عثمانی وزیر ارشاد اوقاف و حج افغانستان زمان که در پیوند به مسایل حج و حجاج بلوف میراند چنان بر خویش بالید و بر دیگران فریاد زد که انگار نیکویی در کار وزارت پیش آمده است که هوس پرداختن به امور آسمان را در سر دارد.

آقای وزیر بی محابا نباید به خرد جمعی خندید و فاصله های بلند نزدیک به سه کلومتر را به کوتاهی چند گامی حرم مکی به عقل جامعه تحویل داد سطح شعور و آگاهی مردم توان عبور از این ادعا, درک این فاصله و قدرت  پرده زدن از روی کار آدم ها را دارد.

نیازی نیست افتضاح علی پاکستانی تبار را بر سنگینی این رسوای اضافه نمود تنها بررسی فاصله های چند گامی که بنا بر ادعای وزیر حج در چند نفس طی میشوند کافیست که تشت رسوای این جماعت را به زمین زند.

مساحت و مسافت که آقای عثمانی وزیر ارشاد اوقاف و حج روی آن لغزید نه تنها  با واقعیت طول و عرض زمین که حجاج باید روی آن از مسکن تا حرم مکی عبور نمایند تطابق ندارد بلکه چنین ادعای میتواند پرسشی در مورد سلامت ذهنی جناب وزیر نیز مطرح کند.

عمدتا مناطق اسکان حجاج افغانستان سال جاری در سه موقعیت در مکه مکرمه انتخاب شده است که وصل شدن از این مناطق به حرم مکی  در مدت زمانی ده و یا پانزده دقیقه آنطور که آقای وزیر ادعا دارد عملی نیست.

منطقۀ محبس الجن تا حواشی مسجد ابن بازکه با عبور از تونل های عزیزیه به حرم مکی وصل میشود سه هزار و دو صد و هشتاد متر بیش از سه  کلو متر از حرم  فاصله دارد.  

منطقۀ جمیزه تا وردی های ریع زاخیر که پشت مقبرۀ معلا موقعیت دارد دو هزار و دو صد و پنجاه متر  در فاصلۀ بیش از دو کلومتری خانۀ خدا .

ساختمان  ” بودر منطقۀ قشله را میتوان از نزدیکترین موقعیت به حرم مکی دانست که از این ساختمان نیز حجاج ناگزیر جادۀ بطول هزار و پنجصد و شصت متر را  تا کعبه طی نمایند.

بی مورد نیست جهت اثبات عدم حرفوی بودن جماعت حج ساختمانبورا از زاویۀ دیگری نیز به بررسی بگیریم ساختمانبوباظرفیت چهار هزار تخت خواب دارای هشت اسانسور با توان حمل هشت صدو پنجاه الی هزار کلو گرم می باشد که حین برگشت حجاج از نماز توان وصل حجاج به اتاق ها را در زمان مناسب ندارد هر اسانسوری باید عدد بالغ بر پنجصد نفر را به طبقات ساختمان انتقال دهد که با توجه به توان حمل هزار کلو گرمی. اسانسور ها پیهم و بلا وقفه پنجاه دوره در میان طبقه های ساختمان باید تردد نماید که خیلی زمان گیر است واقعا معضلۀ است که تا ختم پروسۀ حج حجاج  در برزخ انتخاب استفاده از پله و یا اسانسور سرگردان میماند .

اداره و اجرای پروسۀ حج یکی از چالش های بوده است که کشور های اسلامی همپای قافله های حج از ازمنه های دور تا کنون از آن رنج فراوان دیده اند و بامدد انبوه تجارب و اندوخته ها قادر به تدوین استراتیجی ثابت شده اند که رکیزۀ برگذاری حج سالم را شکل میدهد و با تغیر در سطوح رهبری وزرات دیگرگونی کلی در راهکار ها پدیدار نمیشود و تغیری هم که در نحوۀ اجرای امور نمودار میشود بستگی دارد به دید جدید نسبت به اجرای امور بدون تخطی از معیار های گذاشته شده و ضرورت همخوانی اندوخته های تازه با اصول ثابت.  

عدم تدوین استراتیجی  حج در وازارت حج افغانستان و نبود معیار های تدوین شدۀ ثابت باعث این شده است که پروسۀ حج بر اساس تراویدۀ افکار و سلیقۀ فرد برگذار شود و با تغیر در ردۀ رهبری وزارت چهرۀ تازه وارد قالب جدیدی می ریزد و معیار موفقیت خویش نقد کار کرد های گذشته تهی و پوشالی بودن سلیقۀ وزیر قبلی را قرار میدهد.

آقای عثمانی که به تازه گی به سکان داری وزارت ارشاد افغانستان دوران یافته است با ادعای بلند بالای که خود قادر به اثبات آن نیست نشان داد که  مانند اخلاف خویش نتوانست از بلندای فرد محوری و قالب ریزی وفق سلیقۀ شخصی به نفع دیدگاه جامع تری که محرک تحول بنیادی در وزارت شود فرود آید از اینرو مایۀ تعجب نیست که جهت اغفال افکار عمومی متوسل به دادن اطلاعات نا درست بخورد جامعه  میشود.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. برادر محترم ! همینکه سیاسیون به چوکی میرسند خودرا گم کرده و تغیر میخورند. در افغانستان باز این امر خیلی شدت دارد. مثلا” وزرا را بعد از مدتی تکیه بر کرسی وزارت میبینی، که گوشتی میشوند و چهره شان چربی و جلایش پیدا مینماید. چربی و جلایش نشاندهنده این امر میباشد که او از خود بیگانه شده است و نفس و خواهشات نفسانی اش شراره نموده وطن و مردم را فراموش کرده است. اگر راستی هم وجدانش بیدار باشد، متوجه موقف افغانستان میشود و از خود سوال میکند کشوری که من بحیث وزیر در آن ایفای وظیفه میکنم در جهان و در منطقه په موقفی را دارا میباشد؟ متوجه میشود که از پول گدائی و خیرات خارجی ها معاش میگیرد چون بیش از پنجاه فیصد از بودجه دولت از پول گدائی و ذلت تامین میشود. متوجه میشود که تعداد زیادی از هموطنانش بیکار و از بی غذائی رنج میبرند. در آنصورت خواهد بود که خواب از چشمش پریده و شب وروز زحمت میکشد تا کاری بنفع این وطن بیچاره ومردم بلاکشیده انجام دهد. البته مردم بیچاره هستند، به وزیر زیاد صاحب، صاحب میگویند و خودرا دربرابر وزیر چند قات میکنند، در اینصورت وزیر سبک هم خودرا گم کرده و فکر میکند که ولا اگر من نباشم وزارت به دیگ روی چپه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا