خانه » خبر و دیدگاه » چرا خراسان؟

چرا خراسان؟

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار
* کسانی که در افغانستان زندگی می کنند، ھمه افغان یا افغانی نیستند، بلکه افغانستانی اند.
* زیرا «افغان » نام یکی از چھار قوم بزرگ افغانستان (تاجیک، افغان/پشتون، ھزاره و اوزبیک و )
«افغانی » نام واحد پول آن کشور است.
* در افغانستان «قوم اکثریت » وجود ندارد (جمعیت تاجیک ھا شاید حدود ٪۴٠ ، افغان ھا حدود ٪٣٠،
ھزاره ھا حدود ٪٢٠ و اوزبیک ھا حدود ٪١٠ باشد؛ چون ھیچ سرشماری دقیق صورت نگرفته است .) اما
اکثریت زبانی وجود دارد ( پارسی زبان مادری حدود ٧٠ – ٨٠ ٪ مردم افغانستان است)!
* نام یکتعداد کشورھا مانند افغانستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و قزاقستان به نام یک «قوم/تبار » است،
در حالی که باشندگان آن ھا متشکل از اقوام مختلف است!
* بنابراین، شھروندان ا ین کشورھا را باید افغانستانی، تاجیکستانی، اوزبیکستانی و قزاقستانی نامید.

 

دوام موضوع … چرا خراسان (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com