خانه » خبر و دیدگاه » داعیۀ نامنهاد پشتُونستان

داعیۀ نامنهاد پشتُونستان

داکتر محمد فرید یونس_محقِق و استاد دانشگاه

پیشگفتار
در این اواخر (نوامبر ۲۰۱۰) جلسات تلویزیونی به ارتباط حل قضیه دیورند صورت گرفت. متوجه شدم که سخنان شرکت کنندگان در جلسه

زیاد تر از روی احساسات ملیت گرائی و قوم گرائی است نه اینکه از روی تفسیر و تحلیل سیاسی اوضاع در قرن بیست و یکم باشد.

دوام موضوع … durand3 (1)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com