شعر

عید خون

 

عید آمـده طالـب چـرا تشـنۀ خـون است

جنگ وجدل وغارت وکشتارفزون است

عـیـدانـۀ اطـفـال در ایـن دوزخ وحشـت

خمپاره وبمب وگلوله درهمه زون است

در مکـتب و دانشکـده و خـانـه و بازار

کشتارروان درهمه بیرون ودرون است

گل دخترکان وقت سبق غـرقۀ خون اند

این ظلم وستم ازحد واندازه برون است

مـردم هـمه در بـند طلـسمات اسـیر انـد

افـرشــتـه قـربـانی دیــوان حـرون است

خورشید بـه چنگ شب دیجـور گـرفتار

درشهرِمه وزهره وپروین شبیخون است

پـنـدار و گـفـتــار و کــردار نـیـکـویـان

آلوده به کذب ودغل وچال وفسون است

چرخ وطن از گردش و از کار فتادست

بیکاری وبیماری وسستی وسکون است

بـر سـفـرۀ مـردم دل صـد پاره فـراوان

جیب فـقـرا خـالی و اقـبـال نگـون است

طالب شـده گـر خنجـرِ خـونینِ پاکستان

در ارگ عروسک بنگـر بوقلمون است

ازحاصل اشغال چه داریم به جز جنگ

ویرانی و ناامنی و تشویش فزون است

هان طالب و القاعـده وداعش خونخوار

دسـتاورد اشغالگـران تا بـه کنون است

ایـن مـردم با هـمت و با عـزت و آزاد

تاکی به چنگان دد و مشتی زبون است

کشور شـده ویـران ولی مـزرع تریاک

بانقشۀ اشغال وستم بس به شگون است

سوگی که به مردم شده تحمیل زبیرون

شه قصۀ پرغصۀ اعصار وقرون است

از کابـل و بـغـداد و تا شـام و فلسـطین

جنگ و جدل و فتنۀ افراطی دون است

خار و خس افـراط بهـارِ عـربی گشت

نفرت بخدا قاتل هرعشق وجنون است

بـربند کمر بهـر نجات خـود و کـشـور

میدان عمـل بـر همگان، آزمـون است

۱۰/۵/۲۰۲۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا